fbpx

Unesite pojam koji tražite na našem portalu ?

Nezavisni informativni portal BISCE.BA

Afere

2.DIO – PRILOG MATERIJALNI DOKAZI: MIRKOVIĆU, ZA SVAKU BOLEST IMA LIJEKA, A ZA LOPOVLUKE JE LIJEK ZATVOR

KLIKNI I PODIJELI ČLANAK NA:


Facebook Viber WhatsApp

Prije nekoliko dana, tačnije 13. aprila 2020.godine bisce.ba portal objavio je članak pod naslovom PREMIJER VLADE USK MUSTAFA RUŽNIĆ JAVNIM NOVCEM FINANSIRA PROPALOG POLITIČARA ŽELJKA MIRKOVIĆA u kojem smo na slikovit način opisali kako je bivši propali političar Željko Mirković (SDP Bihać) ronio po budžetu Unsko-sanskog kantona zarad lične financijske koristi.

Željko Mirković je 2018.godine “zaronio” u Budžet Unsko-sanskog kantona. Rezultat Mirkovićevog ronjenja na dah je 15.000 KM javnog novca a koji je Premijer Vlade Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić (A-SDA) poklonio Mirkovićevom Udruženju za aktivnosti na vodi i pod vodom.

Željko Mirković (SDP Bihać) u samom srcu Nacionalnog parka UNA izgradio je malo naselje (prilog satelitski snimak iz 2020.godine) s nekoliko objekata koje udaljeno 7.5 kilometara od Štrbačkog buka. Izgrađeni objekti se nalaze u dijelu Nacionalnog parka UNA poznat pod nazivom Loskun na površini od nekoliko stotina kvadratnih metara. Prilikom izgradnje objekata isječena su stabla i nisko raslinje u Nacionalnom parku a što je u suprotnosti sa Zakonom o Nacionalnom parku “UNA” (link: http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/2008/zakoni/19hrv.htm ) koji je usvojen 2008.godine u Zastupničkom domu Federacije BiH, citiramo dio Zakona:

III. ZAŠTITA I RAZVITAK

1. Režimi zaštite

Članak 6.

U području Nacionalnoga parka nisu dopušteni zahvati i obavljanje djelatnosti u opsegu i na način koji bi mogao ugroziti ciljeve osnivanja Nacionalnoga parka ili nepovoljno utjecati na prirodne vrijednosti u takvoj mjeri da bi se značajno promijenile one karakteristike koje su značajne za njihovo očuvanje, biološku raznolikost i vrijednost krajolika.

U području Nacionalnoga parka naročito je zabranjeno:

12) graditi nove individualne objekte za odmor ili za turistički smještaj, dograđivati postojeće objekte ili u turističke svrhe mijenjati namjenu postojećih objekata, osim u naseljenim područjima Orašca, Kulen Vakufa, Martin Broda i lokalitetima koji budu za te namjene određeni Prostornim planom područja posebnih obilježja, u čiju granicu obuhvata ulazi cjelokupna površina Nacionalnoga parka, i Planom upravljanja Nacionalnim parkom;
14) graditi nove i/ili dograđivati postojeće objekte za turistički smještaj, osim dogradnje postojećih objekata ako to zahtijevaju propisi za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, te gradnje objekata za njihovu okolišnu sanaciju (kanalizacija, pročistači otpadnih voda i dr.);
15) graditi nove hotele, motele, hotelska i apartmanska naselja, osim u naseljenim područjima koja budu za te namjene određena Prostornim planom PPO;

Članak 8.

U području režima stroge i usmjerene zaštite pored zabrana iz čl. 6. i 7. ovoga Zakona također je zabranjeno:

1) izvođenje melioracijskih radova, osim sječe stabala i grmlja pri redovitom održavanju i uređivanju pašnjaka i putova na za to određenim područjima za potrebe ispaše domaćih životinja, te za uređenje postojeće mreže putova;
9) lov divljači;

Zakon o Nacionalnom parku UNA, a koji će biti posebno utrvrđen u Prostornom planu PPO u članku 9. decitno je opisao što je dozvoljeno u Nacionalnom parku, citiramo:

Članak 9.

Iznimno od odredbi čl. 6., 7. i 8. ovoga Zakona u određenim zonama, koje će biti posebno utvrđene u Prostornome planu PPO, dozvoljeno je:

1) uređivanje poljoprivrednih površina i uređenje pristupnih putova do tih površina radi obavljanja poljoprivredne djelatnosti;
2) upravljanje šumskim površinama sukladno šumsko-gospodarskoj osnovi ili programu za gospodarenje privatnim šumama.

Iznimno od odredbi čl. 6., 7. i 8. ovoga Zakona u zonama koje će biti posebno utvrđene Prostornim planom PPO i Planom upravljanja Nacionalnim parkom dozvoljeno je:
1) lov ribe;
2) rekonstrukcija ili zamjenska gradnja postojećih objekata za uzgoj ribe, kao i postavljanje pripadajuće opreme;
3) rekreakcijske aktivnosti na vodi;
4) gradnja pristaništa sukladno propisima o sigurnosti riječne plovidbe;
5) gradnja biciklističkih i pješačkih staza;
6) gradnja objekata i postavljanje opreme koja je obvezatna sukladno propisima o sigurnosti na javnim kupalištima
7) priređivanje sportskih i tradicionalnih priredbi na vodotocima.

(Ne)legalni objekti izgrađeni su u suprotnosti sa člankom 6. Zakona o Nacionalnom parku UNA što je na satelitskom snimku iz 2020.godine jesno je vidljivo da su objekti namjenjeni za odmor ili turistički smještaj i objekti su izgrađeni van naseljenih područja Orašca, Kulen Vakufa, Martin Broda. Također na satelitskom snimku vidljivo je da objekti koje je (protu)zakonito izgradio Željko Mirković, samoproklamovani borac protiv korupcije i organizovanog kriminala, nisu namjenjeni za uzgoj ribe i nemaju namjenu za pristanište brodova za riječnu plovidbu rijekom Unom.

Željko Mirković je posjekao nekoliko stotina kvadratnih metara stabala da bi izgradio objekte, a sječa stabala i grmlja u Nacionalnom parku UNA dozvoljena je samo pri redovitom održavanju i uređivanju pašnjaka i putova na za to određenim područjima za potrebe ispaše domaćih životinja, te za uređenje postojeće mreže putova. Kao što se može vidjeti na satelitskom snimku Željko Mirković ne uzgaja stoku sitnog ili krupnog zuba, odnosno ne uzgaja ni ribu, nego javno putem web stranice, a koja je registrirana 16. juna 2015.godine, njegovog Udruženja građana reklamira da iznajmljuje smještaj u apartmanu to jest stambeno(i)m objekt(ima)u.

Prema službenim podacima Finansijsko-informatičke agencije Federacije BiH, udruženje građana Željka Mirkovića (SDP Bihać) u poslovnoj 2017. godini nije imalo prihoda, a u poslovnoj 2018.godini prijavilo je vrijednost imovine u vrijednosti od 14.395 KM i ostvareni prihoda 16.550 KM i dobiti od 13.451 KM. Pored ostvarene dobiti Premijer Vlade USK Mustafa Ružnić Udruženju Željka Mirkovića poklonio je 15.000 KM. Također prema službenim podacima Udruženje nema zaposlenih lica. 

KLIKNI I PODIJELI ČLANAK NA:


Facebook Viber WhatsApp


Facebook


Izvor i autor članka: 35


NAPOMENA:


Datum objave članka: 17/04/2020


Vrijeme objave članka: 22:09


error: Upozorenje: Sadržaj je zaštićen !!