BIHAĆKI GRADONAČELNIK GURA GRAD U DUBLJE DUŽNIČKO ROPSTVO

Budžet grada Bihaća ionako je deficitaran, što znači da više troši nego što zarađuje.

Izvor i link članka
BISCE.BA
Autor/ica članka
VAHIDIN DURIĆ

Ranije je upravo ovaj gradonačelnik obećao građanima Bihaća da će grad uložiti vrtoglavih 100 milijuna konvertibilnih maraka, a da se pritom ne zaduži. No nedavni razvoj događaja razotkrio je šupljinu ovih uvjeravanja, jer je gradonačelnik sada uputio prijedlog Gradskom vijeću Bihaća tražeći suglasnost za novo zaduženje od 3 milijuna konvertibilnih maraka, a sve pod krinkom “navodnih projekata”. Ovaj drski potez dolazi u trenutku kada gradski budžet već grca u deficitu, a posljedice bi Bihać mogle gurnuti u još dublje dužničko ropstvo. Gradonačelnikov flipflop o fiskalnoj odgovornosti nije ništa drugo nego izdaja ljudi koji su mu povjerili svoje nade u prosperitetnu budućnost bez dugova. Obećanja o financijskoj razboritosti i smanjenju tereta duga su razbijena, razotkrivajući potpuni nedostatak integriteta i odgovornosti unutar ureda gradonačelnika.

Prvo pitanje koje se nameće je: kako gradonačelnik koji je obećao uložiti 100 milijuna konvertibilnih maraka bez duga sada opravdava traženje kredita od 3 milijuna maraka? Pitanje je to zbog kojeg bi svaki Biščanin trebao posumnjati u iskrenost i čestitost svog izabranog lidera. Gradonačelnikovo obećanje bilo je svjetionik nade za grad koji se suočava s brojnim izazovima, uključujući ekonomske poteškoće i napet budžet. Građani su dobili nadu da će se financijama njihova grada upravljati pametno, bez opterećivanja budućih generacija ogromnim dugovima. Ovo obećanje nije bilo samo obveza, već i slamka spasa za mnoge koji su na njega računali.

Ali sada, gradonačelnikov prijedlog zajma od 3 milijuna konvertibilnih maraka, koji je opravdan određenim spominjanjem “navodnih projekata”, otkriva čisto licemjerje ovih ranijih obećanja. Gradonačelnikova iznenadna promjena stava odiše nekompetentnošću i očiglednim zanemarivanjem ekonomske dobrobiti grada. Kao da gradonačelnik vjeruje da Bišćani imaju kratko pamćenje ili da ih je lako prevariti. Nadalje, tajming ovog prijedloga jednostavno je neshvatljiv. Grad Bihać već je zaglibio u budžetski deficit i teško ispunjava svoje postojeće financijske obveze. Odobravanje novog zajma pod ovakvim okolnostima nije samo nepromišljeno, već pokazuje i dubok nedostatak razumijevanja fiskalnog zdravlja grada. To je slično bacanju benzina na tinjajuću vatru, što može dovesti do financijske katastrofe.

Ono što najviše zabrinjava u ovom prijedlogu je loše stanje gradskog budžeta. Budžet grada Bihaća ionako je deficitaran, što znači da više troši nego što zarađuje. S tako neizvjesnom financijskom situacijom, odgovorno bi djelovanje bilo stezanje remena, smanjenje nepotrebnih troškova i istraživanje načina za povećanje prihoda. Međutim, umjesto poduzimanja ovih nužnih koraka, gradonačelnik je odlučio zakopati grad u još dublju financijsku rupu.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDŽETA GRADA BIHAĆA ZA 2023. GODINU

PRIJEDLOG MJERA OD STRANE GRADONAČELNIKA BIHAĆA

1. dinamika ostvarenja budžetskih prihoda da nam u budućem periodu određuje okvir trošenja budžetskih sredstava (ako nema naplate budžetskih prihoda nema ni doznačavanja sredstava korisnicima, bez obzira na veličine predviđene u budžetu); 

2. izvršavanje stvorenih, a neizmirenih obaveza prethodnih godina izvršavati samo iz viška prihoda (a ne uvećavati na osnovu istih neizmirene obaveze tekuće fiskalne godine) a ne uvećavati na osnovu istih neizmirene obaveze tekuće fiskalne godine;

3. obaveze prethodnih godina koje neće biti izvodivo izvršiti u fiskalnoj godini iznaći mogućnosti kompenziranja (nalog za nalog), prolongiranja – odgođeno plaćanje-dogovor plaćanja u ratama, dobavljači koji su predali predmete za utuženje iznaći mogućnosti vansudske nagodbe (da bismo smanjili troškove plaćanja zateznih kamata i sudskih troškova); 

4. intenzivno pratiti dinamiku naplate prihoda i neophodnosti plaćanja već dogovorenih/ugovorenih radova i neizmirenih obaveza te predlagati usklađivanje budžeta ne samo preraspodjelom već smanjenjem rashoda i usklađivanje sa realnim prihodima; 

5. Budžetski korisnici odgovorni su za potpunu i pravovremenu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu uplatu i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu sa namjenama.  Također je dužan pristupiti analizi tendencije slabljenja pojedinih izvora prihoda i utvrđivanje  detaljnih uzroka, te provesti sve zakonom propisane radnje radi naplate potraživanja na osnovu ugovora ili bilo kojeg drugog potraživanja na osnovu javnih prihoda;   

6.  mobiliziranje svih organizacionih jedinica (svih budžetskih korisnika) Grada Bihaća  na poduzimanju aktivnosti koje vode do povećanja prihoda;   

Izvor: https://www.bihac.org/files/content-documents/64f19fc84d7f2.pdf

Posljedice odobravanja ovog novog duga bit će strašne. To će još više gurnuti grad Bihać niz izdajničku stazu dužničkog ropstva, gdje se resursi crpe iz osnovnih usluga kako bi se otplatile kamate i glavnice sve većeg duga. Izraz “dužničko ropstvo” može zvučati dramatično, ali točno opisuje posljedice takvog nepromišljenog upravljanja financijama. Kad se grad zaduži bez jasnog plana otplate, to stavlja nepravedan teret na buduće generacije. Sama plaćanja kamata mogu izvući značajan dio budućih gradskih Budžeta, ograničavajući njegovu sposobnost pružanja osnovnih usluga i ulaganja u značajne projekte. Nadalje, postupanje gradonačelnika dovodi u pitanje transparentnost i odgovornost cijele uprave. Kako da građani Bihaća vjeruju svojim izabranicima kada se obećanja daju i krše s takvom lakoćom?

Na koncu, odluka gradonačelnika Bihaća da se dodatno zaduži unatoč obećanju bezdužne investicije od 100 milijuna konvertibilnih maraka nije ništa drugo nego izdaja građana grada. To je nepromišljen, kratkovidan potez koji će imati teške posljedice za financijsku stabilnost grada i dobrobit njegovih stanovnika. Imperativ je da Gradsko vijeće odbije ovaj prijedlog i od svojih izabranih dužnosnika zatraži odgovornost i transparentnost. Građani Bihaća zaslužuju bolje od praznih obećanja i budućnosti opterećene dugovima.

Back to top button
error: Upozorenje: Odabir sadržaja je onemogućen!!