fbpx

Unesite pojam koji tražite na našem portalu ?

Nezavisni informativni portal BISCE.BA

Bosna i Hercegovina

DOK GOD KRAJINA IMA BILMEZE U SARAJEVU NIKADA NEćE BITI OD JAVNOG INTERESA ZA FEDERACIJU BIH

KLIKNI I PODIJELI ČLANAK NA:


Facebook Viber WhatsApp

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju regionalne ceste s ciljem cestovnog povezivanja Sarajeva i Goražda i početka realizacije ovog projekta.

– Utvrđeno je da je izgradnja regionalne ceste Goražde – Hranjen – Hrenovica, dužine 13,7 kilometara, kao dio cestovnog povezivanja Sarajeva s Goraždem, od javnog interesa za Federaciju BiH. Odluka znači pristupanje izradi investicijsko-tehničke dokumentacije, zaključno sa izradom glavnog Projekta cestovnog povezivanja Goražde – Hranjen – Hrenovica sa objektima i infrastrukturom koji su njen sastavni dio, pribavljanju urbanističke suglasnosti, te izradi elaborata i provedbi eksproprijacije.

Za realizaciju ove odluke, u okviru svojih nadležnosti, zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo financija, JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, Vlada i Direkcija za ceste Bosanskopodrinjskog kantona. 

U obrazloženju Odluke navedeno je da je cestovno povezivanje Sarajeva s Goraždem jedan od najvažnijih projekata vezan za ovaj dio Bosne i Hercegovine i FBiH. Značaj projekta je višestruk i utiče na ukupan razvoj, podršku izuzetnim privrednim aktivnostima u Bosansko-podrinjskom kantonu, podršku održivom povratku na cjelokupnom području i pretvaranje izuzetno ruralnih u područja čija namjena može biti usmjerena u razne svrhe.

Opredjeljenje o samoj trasi je usvojeno kroz Prostorni plan Bosansko-podrinjskog kantona i podrazumijeva izgradnju nove dionice trase od 13,7 km Goražde – Hranjen- Hrenovica i dalje nastavlja na postojeći izgrađeni magistralni put M5.

Projekat podrazumijeva i skraćivanje aktualnih putnih pravaca prema Goraždu za oko 40 km, uz izbjegavanje planinskih prevoja. Ovo pitanje je prepoznato i kroz usvojenu Strategiju transporta FBiH i Okvirnu strategiju transporta BiH. Također je dio dokumenta koji je usvojila Vlada FBiH – Lista 100 strateških projekata FBiH.

Do sada je Bosanskopodrinjski, u saradnji s Kantonom Sarajevo, izabrao projektanta za izradu investiciono-tehničke dokumentacije za novi dio trase i proces projektiranja je u završnoj fazi sa obavljenim geološkim istraživanjima. Cijeneći da je ovaj projekt ispunio većinu preduvjeta za početak realizacije i poduzimanje aktivnosti u tom procesu, donošenje ovakve odluke je potpuno opravdano, navodi se u obrazloženju.

KLIKNI I PODIJELI ČLANAK NA:


Facebook Viber WhatsApp


Facebook


Izvor i autor članka: 4


NAPOMENA:


Datum objave članka: 24/11/2017


Vrijeme objave članka: 13:31


error: Upozorenje: Sadržaj je zaštićen !!