All for Joomla All for Webmasters

DIREKTOR HAJRUDIN HAVIĆ “PRIZNAO”: U KANTONALNOJ BOLNICI NE STANUJE EKONOMIJA ! OSTAVKA IZ MORALNIH RAZLOGA ?

11 July 2019
(2 ocjena)
Pročitano 2362 puta

Jučer, 10/07/2017.godine, objavili smo tekst pod naslovom RASIPNIŠTVO: Da li ekonomija stanuje u Kantonalnoj bolnici “dr. Irfan Ljubijankić” Bihać ? u kojem smo objavili da se pojedinim ljekarima na odjelu hirurgije mjesečno isplaćuju naknade u iznosu od 15.000 KM za fiktivna dežurstva.

Grupa zabrinutih radnika bolnice na email našeg portala poslala nam je interni dokument pod brojem 13421/19 od 11/07/2019. godine (PRILOG 1) a koji potpisuje direktor kantonalne bolnice “dr. Irfan Ljubijankić” u Bihaću Havić dr. Hajrudin (SDP). Iz sadržaja internog dokumenta kantonalne bolnice u Bihaću da se izvući zaključak da direktor dr. Havić (SDP) priznaje manjkavo vođenje evidencije radnog vremena. Čitano između redova, direktor dr. Havić “priznaje” da je bilo isplata naknada za fiktivna dežurstva na odjelu hirurgije. Također, dr. Havić “priznaje” da su dežurstva vršena van Kantonalne bolnice i da su se pacijenti žalili na neprisustvo ljekara. "Priznao" je da su pojedini ljekari za vrijeme dežurstva odlazili na večere, boravili kod kuće, da nisu dolazili na vrijeme i da su svojim svjesnim postupcima ugrozili kontinuiranost pružanja zdravstvene zaštite. 

Nakon "priznanja" direktora Kantonalne bolnice postavlja se pitanje da li bi dr. Havić trebao podnijeti ostavku iz moralnih razloga ? Moralna odgovornost javnih osoba puno je veća od odgovornosti građana. Direktor dr. Havić je rukovodilac javne ustanove koja se financira javnim novcem i potpisnik je naloga za isplate svih vrsta novčanih naknada. To je bahato i direktor dr. Havić to nije smio sebi dopustiti.

U cijelosti i bez intervencija na tekstu, prenosimo vam sadržaj internog dokumenta Kantonalne bolnice Bihać pod brojem 13421/19 od 11/07/2019. godine ili bolje kazati “PRIZNANJE” direktora Hajrudina dr. Havić (SDP).

Poštovani,

molimo Vas da na temelju datih ovlaštenja ugovorom o radu upozorite radnike o radnim obavezama koje su utvrđene Zakonom o radu, općim aktima ustanove , a u vezi sa odredbama iz člana 181.Zakona o zdravstvenoj zaštiti koje se odnose na: ORGANIZACIJU RADA I RADNO VRIJEME .

S obzirom na činjenicu da su primijećeni slučajevi koji ukazuju na manjkavo vođenje evidencije radnog vremena, kao i iznošenja podataka o organizaciji rada koje su predmetom objavljivanja na društvenim mrežama i portalima, a koje se direktno vežu za evidencije rada i rad u posebnim oblicima (dežurstvo, pripravnost i tereni) molim Vas da provodite dužni nadzor nad radom i evidencijom rada radnika na odjelu kojim rukovodite.

Evidentirani su slučajevi boravka izvan ustanove za vrijeme dežurstva (boravci u kućama, odlasci na večeru, prijave pacijenata o neprisustvu ljekara i dr.),nedolazak na vrijeme, kao i odlasci sa radnog mjesta prije vremena i sl.

Obaveza svakog radnika koji radi u posebnim oblicima rada (dežurstvo) da boravi na radnom mjestu , odnosno da isto ne napušta i time ne ugrožava kontinuiranost pružanja zdravstvene zaštite.

Radnici za vrijeme dežurstva MORAJU biti prisutni u ustanovi i svako ne pridržavanje navedenog predstavlja težu povredu radne discipline i prema tome pravni osnov za sankcioniranje takvog ponašanja.

S tim u vezi , a u cilju osiguranja kontinuiteta u pružanju zdravstvene zaštite obavještavamo da će pored obaveznog nadzora kojeg Vi obavljate provoditi i dodatni nadzor prisustva na radu za sve radnike ustanove putem interne kontrole i sukladno utvrđenim manjkavostima u nadzoru i evidencijama poduzimati sankcije utvrđene zakonom i općim aktima ustanove.

Molimo Vas da ovom obavijesti upoznate sve radnike .

S poštovanjem,

(PRILOG 1)

  • Izvor fotografija u sklopu članka: Portal Bisce.ba
  • NAPOMENA: -
  • Izvor video materijala u članku: Nema video materijala u sklopu članka
  • Autor naslova: Originalni naslov
  • Autor teksta / Izvor informacije: Portal Bisce.ba
  • Izvor naslovne fotografije: Internet
Top