All for Joomla All for Webmasters

(PRILOG TAJNI DOKUMENT): OTKRIVAMO - KOLIKA JE BILA OTKUPNA CIJENA ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU GRADA BIHAĆA NA LOKACIJI AERODROMA BIHAĆ I KOLIKO ĆE BITI OTKUPNA CIJENA ZA PRIVATNE PARCELE

26 October 2020
(2 ocjena)
Pročitano 1425 puta
  • Izvor fotografija u sklopu članka: Portal Bisce.ba
  • NAPOMENA: -
  • Izvor video materijala u članku: Nema video materijala u sklopu članka
  • Autor naslova: Originalni naslov
  • Izvor PDF dokumenta: Nema PDF dokumeta
  • Autor teksta / Izvor informacije: Portal Bisce.ba
  • Izvor naslovne fotografije: Internet

Eksproprijacija privatnog zemljišta u cilju izgradnje budućeg aerodroma na lokalitetu Golubić, nadomak Bihaća, treba da bude jedna od najzahtjevnijih aktivnosti kada se radi o realizaciji ovog projekta.

Prve procjene govore kako će eksproprijacijom biti obuhvaćeno oko 500 privatnih parcela koja se nalaze na lokaciji budućeg aerodromskog kompleksa. Potrebno je obezbijediti oko milion kvadratnih metara prostora, što znači da će budući aerodrom obuhvatiti značajne površine zemljišta koje su sada u privatnom vlasništvu. To je pokazala studija izvodljivosti i sada su na potezu gradske vlasti na kojima je da pokrenu potrebnu proceduru. Prije toga potrebno je zemljište proglasiti javnim interesom i započeti pregovore s vlasnicima parcela o otkupu. Određivanje cijene zemljišta zavisiće od tržišta i procjene vještaka. Koliko će to sve koštati to još nitko ne zna ali se procjenjuje da se radi o milionskim iznosima.

Inače, za izgradnju budućeg aerodroma u Bihaću Vlada FBiH u 2019.godini osigurala je ukupno 5,7 miliona maraka, a Vlada FBiH se obavezala da će svake godine za izgradnju aerodroma izdvajati po dva miliona maraka. Ukupna vrijednost budućeg aerodroma procijenjena je na oko 26 miliona maraka, pa je računica jednostavna da će prve čelične ptice sa aerodorma Golubić poletjeti tek za 23 godine.

Vratimo se na eksproprijaciju zemljišta za izgradnju aerodroma Golubić. Iz pregleda utroška finansijskih sredstava kapitalnih transfera iz Federalnog ministarstva prometa i komunikacija Javno poduzeće aerodrom Golubić izvršilo je otkup zemljišta od Grada Bihaća po odluci o eksproprijaciji i sporazumu o eksproprijaciji broj 06/1-31-4010/18 od 19. marta 2018.godine za katastarsku česticu 2098, površine 264.484 m2 po ugovorenoj cijeni od 25 KM/m2. Ugovorena vrijednost otkupa zemljišta od Grada Bihaća iznosi 6.612.100 KM, a utrošeno je za otkup zemljišta 5.500.000 KM.


Skandolozno je to što je Javno poduzeće aerodrom Golubić za otkup zemljišta od grada Bihaća potrošilo 5.500.000 KM i zapostavilo vlasnike privatnih parcela koje se nalaze na lokaciji budućeg aerodoromskog kompleksa. Prema informacijama od izvora iz Gradske administracije grada Bihaća otkupna cijena od 25 KM/m2 nije određena procjenom vještaka. Isto tako naš izvor nam je kazao da će otkupna cijena za vlasnike parcela biti od 10 KM/m2 do maksimalno 15 KM/m2 nakon što se zemljište proglasi javnim interesom.

Na kraju objavljujemo dokument, a koji se do danas sakrivao od javnosti i građana Bihaća, naročito od vlasnika  privatnih parcela koje se nalaze na lokaciji budućeg aerodoromskog kompleksa. Iz dokumenta je vidljivo da je Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u 2019.godini Javnom poduzeću aerodrom Golubić u 2019.godini izvršilo transfer novca u iznosu od 8.781.022 KM, od toga je potrošeno 7.234.781 KM.

Top