All for Joomla All for Webmasters

2 godine, 4 mjeseca i 18 dana na čelu Grada: Obećanja se krše, a reforme ili nisu ni započete ili djelomično započete

26 March 2019
(0 ocjena)
Pročitano 662 puta

Predizborna obećanja su tu da se krše - to je pravilo vrijedilo za sve izabrane načelnike / gradonačelnike Bihaća od samostalnosti Bosne i Hercegovine pa sve do aktualnog gradonačelnika Šuhreta Fazlića.

Šta je Šuhret Fazlić obećavao? Da će tražiti izmjenu Zakona o finansiranju političkih stranaka, budžetska rezerva isključivo za socijalne potrebe, napraviti socijalnu kartu grada Bihaća, uspostaviti stručno rukovodjenje gradskim sportskim kolektivima, bez uplitanja politike itd. itd.

Od 26 datih obećanja samo jedno je u cijelosti izvršeno ili 3,84%, dok je 11 obećanja ili 43,80% djelomično započeto a nije završeno do kraja.

Porazna je činjenica da 14 obećanja nije ni započeto ili 53%.

Ovo je odličan primjer zašto su najopasnije upravo one stranke koje obećavaju hrpu poklona, povlastica itd. a po dolasku na vlast obećanja se zaborave.

U nastavku možete pročitati detaljan pregled 26 predizbornih obećanja Šuhreta Fazlić olako datih u predizbornj kampanji 2016.godine

RB 

OBEĆANJE

 

1 

Zaustaviti svaku daljnju prodaju objekata od kapitalne

vrijednosti 

ZAPOČETO

Objekte u vlasništvu Grada staviti u funkciju povećanja prihoda

Grada davanjem na korištenje poduzetničkoj zajednici koja 

realizira razvojne projekte u oblasti privrede, kulture, sporta. 

2 

Uraditi cjelovit popis imovine Grada Bihaća i učiniti ga javnim 

NIJE ZAPOČETO

Uraditi tačan popis ukupne imovine Grada i uz konsultacije sa 

gradjanima i stručnom javnosti odrediti objekte od koji (ne)mogu 

biti prodati. 

3 

Usvojiti zonalniprostorni i urbanistički plan grada Bihaća 

ZAPOČETO

Kako bi se spriječila nelegalna gradnja, uništavanje spomeničke I 

prirodne baštine, zaustavio kaos u gradnji i unaprijedio ukupan 

kvalitet življenja nužno je donijeti prostorno-plansku 

dokumentaciju koja će biti usuglašena sa strateškim razvojnim 

ciljevima i biti podloga ukupnog razvoja grada. 

4 

Usvojiti urbanistički plan gradskog centra sa zaštićenom 

historijskom jezgrom 

NIJE ZAPOČETO

Historijska gradska jezgra nužno mora biti arhitektonski zaštićena 

kroz poštivanje relevantnih zakona i urbanističkog plana kojim se 

ne dopušta gradnja koja skrnavi spomeničku gradjevinsku I 

prirodnu baštinu. 

5 

Usvojiti Odluku o preusmjeravanju sredstava za 

finansiranje političkih stranaka iz Budžeta grada Bihaća u 

humanitarni fond 

NIJE ZAPOČETO

Kako se izmjene Zakona o finansiranju političkih stranaka mora 

inicirati na višim nivoima vlasti, prelazno rješenje bila bi Odluka 

koja bi se donijela kroz Gradsko vijeće Bihaća, a koja bi predviđala 

automatkso preusmjeravanje tih sredstva za puno važnije svrhe, 

koje su od egzistencijalnog značaja za građane Bihaća, poput 

humanitarnog fonda, za sport ili omladinske start-up biznise. 

6 

Zahtijevati izmjene Zakona o finansiranju političkih 

stranaka 

NIJE ZAPOČETO

Konstantno vršiti pritisak ka višim instancama i zahtijevati izmjenu 

Zakona o finansiranju političkih stranaka kojom bi se stranke 

potpuno skinule sa budžeta. 

7 

Pokrenuti izradu Strategije zaštite cjelokupnog Pounja 

ZAPOČETO

Izraditi Plan suradnje općina i gradjana Pounja, uspostaviti 

kooperaciju svih općina Pounja i napraviti zajedničku Strategiju 

zaštite cjelokupnog Pounja. U okviru plana uspostaviti 

prekograničnu suradnju i skupa sa općinama iz R Hrvatske obratiti 

se EU fondovima za finansiranje ukupnog projekta. 

8 

Uspostaviti trajni nadzor nad odlukama Gradskog vijeća 

Bihaća koje se odnose na rijeku Unu 

ZAPOČETO

Izraditi listu objekata, poslova i aktivnosti koje ne mogu biti 

usmjerene ili obavljane u zaštićenom području rijeke Une 

(hidrocentrale, deponije, benzinske pumpe, proizvodni pogoni 

prljave tehnologije, stambeni objekti, majdani itd 

9 

Donijeti Deklaraciju Grada Bihaća o očuvanju rijeke Une 

ZAPOČETO

U suradnji svih političkih stranaka, političkih institucija, NP Una, 

nevladinih organizacija koje se bave pitanjima ekologije te 

gradjana Bihaća, donijeti deklaraciju kojom bi se zakonodavne I 

izvršne vlasti, institucije, udruge i gradjani obavezali na trajnu 

brigu o rijeci Uni, odnosno na trajno sprečavanje bilo koje vrste 

devastacionog djelovanja na Uni. 

10 

Donijeti program Gradskog vijeća Bihaća za borbu protiv 

korupcije 

ZAPOČETO

Program bi omogućio uspostavu tijela unutar Gradskog vijeća I 

Gradske uprave koje bi razmatralo svaki potencijalni ili ostvareni 

sukob interesa, potencijalne koruptivne aktivnosti. 

11 

Inicijativa građana za nadzor Gradskog vijeća 

ZAPOČETO

Uspostaviti građansko tijelo, politički neovisno, koje bi u suradnj 

 sa vijećnicima kao donosiocima odluka i predstavnicima Gradske 

uprave, javno sa gradjanima prodiskutiralo sve relevantne 

elemente odluke koja treba biti donesena. Javno predstavljanje 

svake potencijalne odluke smanjilo bi prostor za korupciju, kriminal

i političke malverzacije. 

12 

Budžetska rezerva isključivo za socijalne potrebe 

NIJE ZAPOČETO

Mi ćemo se založiti da se donese pravilnik o trošenju rezerve 

gradonačelnika kojim će se ta sredstva moći koristiti isključivo u 

socijalne svrhe i hitne medicinske intervencije za sugrađane koji 

nisu u mogućnosti da to sebi plate. 

13 

Socijalna karta grada Bihaća 

NIJE ZAPOČETO

U suradnji nadležnih službi gradske uprave, Centra za socijalni rad,

udruženja penzionera, nevladinih organizacija i drugih 

relevantnih institucija, uraditi socijalnu kartu grada Bihaća i, 

uvažavajući standarde UN, BiH, FBiH i grada Bihaća izraditi kriterije za 

pomoć ugroženima. 

14 

Otvoriti humanitarni fond za priloge građana i privrednih 

subjekata 

NIJE ZAPOČETO

Napraviti kampanju i pozvati privredne subjekte u Bihaću da

se uključe u održavanje humanitarnog fonda kao i u raspodjelu

sredstava. 

15 

Ograničiti Budžetsku rezervu na 3% Budžeta 

ZAPOČETO

Ograničiti budžetsku rezervu na ukupno 3% od kojih bi

2% bilo na raspolaganju Fondu za pomoć socijalno ugroženim

gradjanima. 

16 

Formirati gradski humanitarni fond za socijalno ugrožene 

gradjane 

ZAPOČETO

Budžetsku rezervu staviti na raspolaganje humanitarnom fondu 

Ograničiti budžetsku rezervu na ukupno 3% od kojih bi 2% bilo na 

raspolaganju Fondu za pomoć socijalno ugroženim gradjanima. 

17 

NK Jedinstvo 

NIJE ZAPOČETO

Kada je NK Jedinstvo u pitanju potrebno je, prije svega, pomoći 

klubu da dovede stadion u pristojno, upotrebljivo stanje, a zatim 

pružiti priliku istinskim navjiačima, trenerima i bivšim 

nogometašima da iz temelja počnu raditi na izgradnji sportskog 

kolekitva i treniranju mladih talentiranih ljudi. Na taj način će se u 

budućnosti iznjedriti novi talenti. To je dug ali čvrst put kojim će se 

vratiti dostojanstvo sportu u ovom gradu. 

18 

Depolitizacija sportskih kolektiva 

NIJE ZAPOČETO

Uspostaviti stručno rukovodjenje gradskim sportskim kolektivima, 

bez uplitanja politike. 

19 

Finansiranje sportskih kolektiva i udruženja prema rezultatima 

NIJE ZAPOČETO

Početna sredstva za sportska udruženja odrediti prema osnovnim

potrebama za njihovo funkcioniranje. Sva daljnja sredstva bit će

dodjeljivana isključivo na osnovu rezultata postignutih u predhodnoj

godini a na osnovu kriterija koji bi bili javno predstavljeni. 

20 

Poduzetnički inkubator 

NIJE ZAPOČETO

Otvoriti poduzetnički inkubator za mlade poduzetnike Obezbijediti 

funkcioniranje poslovnog inkubatora u gradu Bihaću kroz dodjelu 

prostora (objekat u vlaništvu grada), obezbjedjenje poslovnog 

savjetovanja za mlade poduzetnike, usluge menadžmenta I 

intelektualne podrške za razvoj biznisa. 

21 

Ujedinjenje javnih gradskih preduzeća po principu srodnih 

djelatnosti 

NIJE ZAPOČETO

Da bi se racionalizirali troškovi upravljanja moguće je ujediniti 

upravljačke strukture javnih preduzeća koje pružaju usluge odvoza

smeća, vodosnabdijevanja, održavanja javnih površina itd. 

Obrazloženje programskih mjera Javne ustanove pod jedan krov, 

Javna preduzeća pod jedan krov. Na početku svog mandata 

vladajuće strukture isticale su pitanje viška zaposlenih u javnoj 

upravi, prijetili su otpuštanjima, tehnološkim viškom, tjerali u 

prijevremene penzije. Višak zaposlenih u javnoj upravi grada 

Bihaća jeste evidentan ali otpuštanje bez otvaranja novih radnih 

mjesta u privrednom sektoru stvorilo bi još goru socijalnu situaciju 

u gradu. Međutim, političke stranke na vlasti nikada ne govore o 

vojski članova skupština, upravnih i nadzornih odbora i uprava 

javnih ustanova i preduzeća koji gutaju ogromna sume javnog 

novca jer su na tim funkcijama instalirani odani stranački kadrovi 

koji su na taj način nagrađeni. Ukoliko pobrojimo javna preduzeća 

I ustanove koje su u nadležnosti Grada, vidjet ćemo sa se tu radi 

o desetak institucija od kojih su polovina preduzeća, a druga 

polovina javne ustanove. Njihovo rukovodstvo čini preko petnaest 

članova uprava (direktora), te vojska članova skupština, nadzornih, 

upravnih, revizorskih odbora koju čini skoro šezdeset 

stranački postavljenih ljudi kojima su to dodatni izvori primanja od 

kojih ne žive. E baš tu je nužno napraviti velike uštede spajanjem 

tih preduzeća i institucija prema srodnoj djelatnosti. Sve javne 

ustanove potrebno je staviti pod jedan krov a sva javna preduzeća 

pod drugi i na taj način svesti njihovo rukovodnu strukturu na 

minimalan broj. 

22 

Spajanje gradskih javnih ustanova po principu srodnih 

djelatnosti 

NIJE ZAPOČETO

Spojiti gradske javne ustanove po principu srodne djelatnosti 

Moguće je i potrebno racionalno ujediniti javne ustanove kojima je 

Grad Bihać osnivač a koje se bave kulturom (npr. Gradska galerija 

I Kulturni centar), zatim sportom, turizmom itd. 

23 

Budžeti za Građane 

NIJE ZAPOČETO

Uključiti gradjane u kreiranje i realizaciju ciljeva Budžeta 

Grada Bihaća Uvesti “budžet za građane” kao obavezan akt pri 

donošenju bužeta grada Bihaća.”Budžet za gradjane” je 

pojednostavljeni prikaz utroška javnog novca koji je razumljiv 

svakom gradjaninu bez obzira na vrstu i stupanj obrazovanja. 

Tako će svaki građanin u svakom trenutku znati kako i gdje se 

troše javna sredstva. 

24 

Troškovi gradske uprave na 30% 

ZAPOČETO

Smanjiti trškove Gradske Uprave za 30% na kraju sanacionog 

perioda Gradska uprava Bihaća na svoje potrebe godišnje troši 

preko 60% budžetskih prihoda, odnosno javnog novca. U 

razvijenim zemljama Zapada potrošnja javnog novca na potrebe 

administracije ograničena je na maksimalnih 30% od ukupnih 

prihoda dok 70% budžeta mora biti potrošeno na razvojne 

projekte i javne usluge gradjanima. 

25 

Zaduženje Grada Bihaća

U PROGRESU

Obustaviti svako zaduživanje Grada u periodu sanacije Budžeta 

(period 2017. – 2020.) Sanacioni budžet podrazumijeva obustavu 

svih novih zaduživanja i svodjenje ukupnih troškova Grada 

isključivo u okvire raspoloživih prihoda Grada. 

26 

Budžet Grada Bihaća

ZAPOČETO

Usvojiti četverogodišnji Sanacioni Budžet Grada Bihaća (2017. – 

2020.) Kroz dva ciklusa dvogodišnjih Okvirnih Budžeta Grada 

Bihaća (2017.-2020.) konsolidirati Budžet Grada i stvoriti osnove 

za donošenje razvojnog Budžeta Grada za period 2021. -2024. 

  • Izvor fotografija u sklopu članka: Nema fotografija u sklopu članka
  • NAPOMENA: -
  • Autor naslova: Originalni naslov
  • Autor teksta / Izvor informacije: Portal Bisce.ba
  • Izvor naslovne fotografije: Internet
Top