All for Joomla All for Webmasters

(PRILOG TAJNI DOKUMENT - IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU AERODROMA BIHAĆ ZA 2019.GODINU): Da li je ugrožen projekat izgradnje aerodroma Bihać ? Grad Bihać je prevario Vladu FBiH i što Premijer Novalić najviše zamjera gradonačelniku Fazliću

28 October 2020
(0 ocjena)
Pročitano 472 puta
  • Izvor fotografija u sklopu članka: Nema fotografija u sklopu članka
  • NAPOMENA: -
  • Izvor video materijala u članku: Nema video materijala u sklopu članka
  • Autor naslova: Originalni naslov
  • Izvor PDF dokumenta: Nema PDF dokumeta
  • Autor teksta / Izvor informacije: Portal Bisce.ba
  • Izvor naslovne fotografije: Internet

Projekt aerodroma u Bihaću mogao bi biti završen 2023.godine, predviđali su u Gradskoj upravi.

Prije dvije godine javno su izneseni podaci da će se aerodrom u Bihaću prostirati na površini od oko 200 dunuma. Također se tada Vlada FBiH se obavezala da će svake godine u ove svrhe izdvajati po dva miliona maraka, a računa se i na inostrane investicije. Ukupna vrijednost budućeg aerodroma procijenjena je na oko 26 miliona maraka. Također je najavljeno da će aerodrom u Bihaću biti u funkciju već 2023.godine

Javnost grada Bihaća pa Unsko-sanskog kantona po prvi put će biti upoznata sa sadržajem IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU JP ''AERODROM BIHAĆ'' d.o.o. Bihać za 2019.godinu u kojem se navodi procjena stepena realizacije projekta izgradnje međunarodnog aerodroma Bihać (sa pripadajućom infrastrukturom) zaključno sa 31.12.2019.godine. U izvještaju se navodi da je procijenjenja vrijednost projekta izgradnje aerodroma Bihać (sa pripadajućom infrastrukturom i opremom) kreće u granicama od 100.000.000 KM pa do  120.000.000 KM. Nadalje u Izvještaju se navodi da je ukupna procijenjena vrijednost investicije se sastoji od vrijednosti zemljišta i nektretnina koje se nalaze na aerodromu I koje treba otkupiti od sadašnjih vlasnika. Zaključno sa 31.12.2019. godine završen je otkup (ne u cijelosti) samo jednog dijela zemljišta (cca 17 % ukupne površine) koje se nalazi u vlasništvu grada Bihaća. Procjenjena vrijednost zemljišta sa pripadajućim nekretninama, iznosi oko 25.500.000 KM, a do sad je za otkup zemljišta od Grada Bihaća potrošeno 5.500.000 KM.

Dok od ostalih 100.000.000 KM (stotinu milona) se odnosi na izgradnju svih infrastrukturnih objekata, kao i nabavku neophodne tehničke opreme za opremanje objekata i ostalih materijalno-tehničkih sredstava potrebnih za funkcioniranje jednog međunarodnog aerodroma.

Vratimo se na otkup zemljišta u vlasništvu Grada Bihaća za koje potrošeno 5.500.000 KM. Raniji Upravni udbor JP Aerodrom Bihaća u sastavu Inka Omerčević, Hamdija Mešić, Fikret Midžić, Enes Okanović i Šemsudin Kovačević nisu dali saglasnost i donijeli Odluku da JP Aerodrom Bihać izvrši otkup zemljišta u vlasništu grada Bihaća. Nakon smjene ovog Upravnog odbora imenovan je novi Upravni odbor u sastavu Almir Tutić, Inka Musić Omerčević, Fikret Midžić, Adnan Mekić, Mersad Žerić koji je na 2.redovnoj sjednici održanoj 11.03.2019. godine razmatrao i donio Odluku o davanju saglasnosti za sklapanje sporazuma za otkup zemljišta u vlasništvu Grada Bihaća radi izgradnje aerodroma Bihać.

U razgovoru sa našim provjerenim izvorom iz Vlade FBiH kazao nam da je Premijer Fadil Novalić razočaran te da je Vlada F BiH prevarena od strane Grada Bihaća. Premijer Novalić najviše zamjera na donešenu Odluku UO Aerodroma Bihać da se otkupi zemljište u vlasništu Grad Bihaća. Premijer Novalić očekivao je da će Grad Bihaća kao vlasnik zemljišta, procjenjenu vrijednost zemljišta u iznosu od 6.612.100 KM Grad Bihaća unijeti kao osnivački kapital ulog u JP Aerodorm Bihać čije je i osnivač. Skandaloznom odlukom Upravnog odbora JP Aerodorm Bihać, a na čijem se čelu nalazi Almir Tutić (SDA), kako ističe naš izvor iz Vlade F BiH, dovedeno je pitanje daljnje financiranje izgradnje aerodroma od strane Vlade FBiH.

Na osnovu našeg upita od strane redakcije bisce.ba a kojeg smo poslali 26. oktobra 2020.godine u Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, pomoćnik direktora Amadeo Mandić odgovorio nam je da je Vlada FBiH je u periodu od 2016.-2020.godine JP Aerodrom Bihać u Bihaću dodjelila sredstva u ukupnom iznosu od 11.575.606,49 KM.

Na dalje Služba za lokalno ekonomski razvoj u svojem aktu upućenom Gradskom vijeću grada Bihaća pod brojem 10/1-04-3535/20 od 23.09.2020.godine u kojem iznosi Stavove i mišljenje Službe za lokalno ekonomski razvoj o Izvještaju o radu i poslovanju JP “Aerodrom Bihać“ d.o.o. Bihać. Gradska služba u svojem mišljenju navodi da Izvještaj nije urađen u skladu sa Metodologijom za izradu programa rada, financijskih planova, planova poslovanja, izvještaja o radu , izvještaja o radu i poslovanju i drugih informativnih materijala koji se upućuju Općinskom organu uprave i Općinskom vijeću Bihać pogotovo u razradi tematskog dijela.  

Služba za lokalno ekonomski razvoj isitče simptomatčni problem a to je da JP aerodrom Bihać nema Odbora za revizuju i zašto uz Izvještaj nije dostavljeno mišljenje Vanjskog revizora. U mišljenju gradske službe navodi se da nisu navedeni i koji su to osnovni rizici u poslovanju JP Aerodrom Bihać, te prijedloge za prevazilaženje tih rizika ukoliko oni postoje.

Na osnovu iznesenih pokazatelja, a koje možete pročitati u Izvještaju koji objavljujemo kao prilog ovoga članka, da aerodrom u Bihaću neće biti u funkciji 2023.godine kako je pompozno najavljeno. Isto tako financijskim tempom kojim Vlada FBiH dijelom financira izgradnju aerodroma realno očekivati, pod uvjetom da ekonomija u Federaciji nije u recesiji, aerodrom bi moga biti završen za nekih 40 godina.

Top