All for Joomla All for Webmasters

Ono što radi aktuelni saziv VSTV-a BiH je istinsko ruganje narodu

06 June 2019
(0 ocjena)
Pročitano 627 puta

Član VSTV-a koji je sudija, kao što je i Tegeltija, i kad uđe u VSTV, svoju sudijsku dužnost i dužnost člana Vijeća mora obavljati pravilno, pa ne smije ni kao član VSTV-a ni kao sudija da se ponaša onako kako se ponašao Tegeltija

Čitam članak na portalu Žurnala pod naslovom “Ima li smisla poštovati zakone ove države?”. Poslije svega viđenog, uključujući i film “Potkivač”, naslov je sasvim umjestan. Nije to pitanje koje postavljaju samo jedan novinar i jedan domaći portal, već ga s pravom sebi postavljaju svi ovdašnji ljudi, bez obzira na to kojoj vjeri i naciji pripadali (ili ne pripadali). I svi su ljudi u pravu, jer je ono što radi aktuelni saziv VSTV-a BiH istinsko ruganje narodu.

Pročitah ispod citiranog naslova tekst u kojem se kaže da je tročlana Komisija VSTV-a BiH, u čijem sastavu je i sveprisutna Ružica Jukić, odbacila kao nedozvoljenu disciplinsku tužbu i zahtjev za suspenziju šefa VSTV-a Milana Tegeltije. U ovakvom ponašanju ima jedan veoma važan detalj, o čemu želim da ukažem našoj javnosti. No, prije nego što ga iznesem, dopustite mi da ovo kazivanje ima zaplet, kao svojevrsni prolog u najsvježije moralno i profesionalno posrnuće našeg pravosuđa.

Dakle, u petak 31. maja 2019. godine, Kancelarija disciplinskog tužioca VSTV-a BiH podnijela je disciplinsku tužbu protiv Milana Tegeltije zbog njegovog ponašanja koje dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet pravosuđa, što je disciplinski prekršaj propisan članom 56. tačka 23) Zakona o VSTV-u BiH. Disciplinski tužilac je istog dana zatražio i suspenziju Tegeltije do okončanja postupka. Ne treba da čudi nijedan od zahtjeva disciplinskog tužioca, jer smo svi mogli vidjeti i čuti, u filmu “Potkivač”, da Milan Tegeltija onog Nermina Aleševića najprije privatno u kafani u Banjaluci upoznaje sa svojim kumom, rekavši: “Nermine, ovo je moj kum, pred njim možeš pričati šta hoćeš”, što tako jasno govori da nije kum nasankao Tegeltiju da se susretne u kafani s Nerminom i dogovara ono što je dogovarao. Nakon što mu je objasnio šta želi od njega u Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu, Tegeltija reče Nerminu: “Slušaj, ja sam u ponedeljak u Sarajevu, ti ćeš meni donijeti to što imaš za Tužilaštvo, broj predmeta, ko je prijavljen, ja ću da vidim šta je i kako je, pa ću ti onda moći nešto reći.”

Sve je poslije ovog toliko jasno, da jasnije ne može biti. Za slične stvari koje je učinio austrijski vicekancelar, nedavno je u Austriji s razlogom (pro)pao ne samo on nego i cijela vlada. Međutim, ovdje kod nas takav zakon ne važi, jer su odabrani pojedinci toliko jaki da za njih zakon ne važi. Za sve ostale vrijedi jedan zakon, ali za te odabrane važi poseban zakon. Pogledajte kako. Kada je disciplinski tužilac podnio tužbu i zahtjev za njegovu suspenziju, Tegeltija se istog dana oglasio saopštenjem, priznavši da mu je disciplinski tužilac viberom javio o svemu tome. Pada u oči da je prema Tegeltiji preduzeto nešto što ne bi, niti smije da se čini prema bilo kom sudiji. Naime, kad se podigne disciplinska tužba protiv bilo kog sudije ili tužioca, pa i onih koji su s tim svojstvom članovi VSTV-a, ona im se dostavlja samo službenim putem i nikome od njih, ako se držimo zakona, ne smije biti javljano, pa ni viberom, da je tužba podignuta. O tome svako od nas, saglasno slovu zakona, može jedino biti upoznat službenim putem, dostavljanjem tužbe i uz potpis odgovarajuće dostavnice kao dokaza da je tužba uručena. Ali, kad je Tegeltija u pitanju, za njega važi poseban zakon, prema kojem samo on ima pravo da viberom bude obaviješten o tužbi. No, nema Tegeltija samo to pravo, već je samo za njega osmišljeno da se on javno oglasi i da to oglašavanje odmah bude postavljeno i na internet-portal VSTV-a BiH te da tu stoji danima. Nijedan drugi sudija nema to pravo, kao što i ne treba da ima, ali za Tegeltiju to ne važi.

Samo za Tegeltiju se tako izopačeno tumači Zakon o VSTV-u, pa je smišljeno da ono što je on uradio u “Potkivaču” nije uradio kao sudija, već kao predsjednik VSTV-a BiH. Sve i kad bi se prihvatila ova izopačenost, čak ni ona u normalnoj državi ne bi mogla biti osnov (ni pravni ni moralni) da Tegeltija ne bude procesuiran i sankcionisan. No, treba naglasiti da je sve to bilo ponašanje i sudije i šefa pravosuđa. Razlog je veoma jednostavan. Naime, da bi se postalo članom VSTV-a, ako izuzmemo one advokate i osobe iz političkog miljea kao članove kojima tu nikako nije mjesto, mora se biti sudija ili tužilac, i to sve vrijeme članstva u VSTV-u, jer čim prestanete biti sudija ili tužilac, otpada i osnov vašeg članstva u VSTV-u. To je slovo zakona, ali tako govori i zdrav razum. Kad bi se prihvatilo ono što Tegeltija i njegovi trabanti govore, bilo bi to kao u bajci, u kojoj car naredi da se napravi samo krov kuće te da se samo krov digne u vazduh i lebdi. Naravno da to ne može ni car, jer nema kućnog krova bez temelja. Dakle, ni po zakonu ni po zdravoj pameti ne mogu se prihvatiti podvale koje ovih dana slušamo od raznih osoba, pošto i zakon i zdrava pamet kažu da svaki sudija ili tužilac kad postanu član VSTV-a i dalje imaju zakonsku obavezu da se ponašaju kao i ostale sudije, odnosno tužioci. U suprotnom, i njih treba da stigne sankcija u vidu disciplinske odgovornosti ne samo kao članova VSTV-a već i sudije, odnosno tužioca.

Nažalost, u dugotrajnom sunovratu našeg pravosuđa prihvataju se izopačena tumačenja. Takva tumačenja neizbježno rezultiraju izopačenom primjenom zakona, pa tako i najnovijim nezakonitim postupanjem disciplinske komisije VSTV-a. Njega sam, kao onaj detalj s početka teksta ostavio za kraj, jer je to zaista kraj i prava i države kod nas. Pazite, u toj komisiji je Ružica Jukić kao potpredsjednica VSTV-a. Vama, ljudi, prepuštam da zaključujete zašto baš Ružica Jukić, a zašto ne recimo sudija Goran Nezirović. Elem, odbaci promptno takva komisija i disciplinsku tužbu i zahtjev za suspenziju Tegeltije kao nedozvoljene, što će reći da nije dozvoljeno da se Tegeltija procesuira, bez obzira na sve dokaze iz filma “Potkivač”. Ali, neće komisija u Tegeltijinom slučaju da vodi računa o nečemu što tako jasno piše u Zakonu o VSTV-u. U članu 6. tog zakona tako fino piše da mandat svakog člana VSTV-a prestaje ako ne obavlja svoje dužnosti na pravilan način ili kada počini djelo zbog kojeg ne zaslužuje da obavlja dužnost u Vijeću. Član VSTV-a koji je sudija, kao što je i Tegeltija, i kad uđe u VSTV, svoju sudijsku dužnost i dužnost člana Vijeća mora obavljati pravilno, pa ne smije ni kao član VSTV-a ni kao sudija da se ponaša onako kako se ponašao Tegeltija. U suprotnom, čini djelo zbog kojeg ne zaslužuje da obavlja bilo koju dužnost u VSTV-u. E kad nastupi ovakva situacija, a nastupila je, pa kad još disciplinski tužilac podnese disciplinsku tužbu i s razlogom traži suspenziju Tegeltije, za takav slučaj postoji odredba u članu 6. stav 3. Zakona o VSTV-u koja razobličuje svu devijantnost ponašanja disciplinske komisije u slučaju Tegeltija. Tom odredbom je propisano da disciplinska komisija ima pravo (ovdje se radi o imperativu) da predloži VSTV-u da se bilo koji član VSTV-a razriješi od te dužnosti. U tom slučaju, kad primi takav prijedlog od disciplinske komisije, VSTVBiH dvotrećinskom većinom donosi odluku kojom smjenjuje bilo kog svog člana, ukoliko nije obavljao svoje dužnosti na pravilan način ili je počinio djelo zbog kojeg ne zaslužuje da obavlja dužnosti u Vijeću. A Tegeltija je u filmu “Potkivač” učinio i jedno i drugo na tako evidentan način da to više nikome ne treba posebno objašnjavati niti dokazivati.

Nažalost, ništa od ovoga ne može da važi kada je riječ o Tegeltiji, pa tako disciplinska komisija, sa sve Ružicom Jukić, umjesto da predloži VSTV-u da Tegeltiju smijeni s dužnosti, kako propisuje član 6. stav 3. Zakona o VSTV-u, odbacuje disciplinsku tužbu i zahtjev za njegovu suspenziju kao nedozvoljene. Možda poslije svega možemo očekivati da ista ili neka druga komisija uputi prijedlog VSTV-u da Tegeltiji uruči kolajnu i orden “zasluga” za narod, pa se nemojmo čuditi što nam ljudi odlaze odavde, samo ako mogu i čim im se ukaže prva prilika.

Top