All for Joomla All for Webmasters

PRED ZAKONIMA DRŽAVE BiH SVI SMO ISTI: DA LI VILDANA ALIBABIĆ ŽELI BITI IZNAD ZAKONA ?

30 December 2019
(0 ocjena)
Pročitano 1462 puta

Na svojem Facebook profilu zastupnica Naše stranke u Skupštini USK Vildana Alibabić obrušila se na Univerzitet u Bihaću, konkretno na grupu profesora članova Senata Univerziteta u Bihaću sa komentarom “Ko će kome, nego svoj svome” 

U svojem postu Vildana Alibabić navodi da su protiv njenog reizbora za vanrednu profesoricu na Biotehničkom fakultetu u Bihaću bili profesori iz Bihaća i to Vildana Pečenković, Jasmin Hošić, Dženana Gačo, Bahrudin Hrnjica i Nikola Findrik ironočno ističe da su to sve veliki “profesori” ne znajući tko je veći i sa tezom “Eto ti nas Bišćana, onda nam Cazin za sve kriv.” Zastupnica Vildana Alibabić Univerzizet u Bihaću nazvala je leglom kriminalaca i lažnjaka jer su odbili njen treći reizbor za vanrednog profesora u Biotehničkom fakultetu u Bihaću.

Za Bišćanke i Bišćane koji nisu imali priliku pročitati post zastupnice Vildane Alibabić prenosimo u cijelosti i bez intervencije na tekstu:

Pored drugih velikih stručnjaka sa Pravnog i Tehničkog fakulteta, na Senatu Univerziteta jučer, priču su mi sručili Bišćani.

Rekli su, eto već sam godinu dana u politici, a nisam ništa učinila za Univerzitet (čitaj - za njih). Kažu, u ministarstvu već dugo stoje nekakvi njihovi zakoni, standardi, elaborati, šta ja znam šta, i neće ministarstvo i Vlada da to stave u proceduru. Pa će oni s ovim činom mene natjerati da to u politici ''poguram''. Tipična ucjena akademskih šarlatana. Povezana naravno s politikom, jer većina njih što gore sjede došli su do svega toga politikom.
Inače, samo primjera radi, vas troje sa Pravnog fakulteta (Hamzabegoviću, Čalo ili Čolić i Findriku) toliko ste teški u nauci da vas mogu staviti u zub! Ali o tom potom!

Za građane, ovi šarlatani uništili su Univerzitet, u učionama sjede po 2 studenata, tako je na najmanje 6-7 odsjeka, pogotovo kod Pečenkovićke, na Pedagoškom, a Biotehnički je i gori. Jeste vi normalni, umjesto da se bavite rejtingom univerziteta koji je ravan s nulom, vi se bavite ucjenama i pripremom otkaza Vildani Alibabić..
A uredno svi imaju minimalno 3000 KM za manifetluke.

Rektor, prorektori, dekani...(inače nastavnik ima normu 6 sati) imaju funkcijski dodatak 20-25%, smanjenu normu na 1-2 sata i mogućnost uzimanja 6 sati preko norme..... cca 3000 KM (minimum).

Plus beneficije, na primjer putovanja po projektima koje oni ne pišu, nego budu pozvani kada na projektima sudjeluju svi javni univerziteti u BiH...itd. Ko je od vas ikada napisao i dobio projekt?

U odbranu zastupnice u Skupštini USK Vildane Alibabić javno je istupio prof. Halid Dedić u ime tzv. Bihaćke građanske inicijative sa konstatacijom da se nad Vildanom Alibabić vrši političko nasilje te iznosi teške optužbe da SDA vrši politički teror koji narušava život, zdravlje, čast čestitog naučnika. Ovo nije prvi put puta da se tzv. BGI samonicijativno i pristrano miješa u političke tokove Bihaća i Unsko-sanskog kantona. Podsjećamo, Bišćanima je poznato da su pojedinci iz tzv. Bihaćke građanske inicijative pasionirani ljubitelji i štovatelji raznolikih “inicijativa” između ostalog i inicijative za formiranje tzv. Autonomne pokrajine Zapadna Bosna.

No, bisce.ba portal htio je čuti i drugu stranu o svemu ovome, te smo kontaktirali nekoliko članova Senata Univerziteta u Bihaću da nam daju informaciju vezano za slučaj Vildane Alibabić. Za otvoreni razgovor bio je spreman dr.sci. Bahrudin Hrnjica koji nam je kazao da je dekan Biotehničkog fakulteta proslijedio dopis Univerzitetu u Bihaću u kojem traži reizbor za vanrednog profesora ali ne navodeći u dopisu o kome je riječ. Na svojoj redovnoj sjednici Senata telefonski su kontaktirali dekana Biotehničkog fakulteta i dobili informaciju da se radi o Vildani Alibabić, koja je već dva mandata (2008.-2014. i 2014.-2020.) na mjestu vanrednog profesora u Biotehničkom fakultetu u Bihaću, te da treći reizbor nije moguć jer je suprotnosti sa članom 200. tacka (F) Statuta Univerziteta u Bihaću.

Član 200.
(1) Periodi na koji se bira akademsko osoblje na Univerzitetu su:
a) Asistent - na period od 4 (četiri) godine bez mogućnosti reizbora;
b) Viši asistent - na period od 5 (pet) godina s mogućnošću ponovnog izbora, isključivo ako stekne naučni stepen trećeg ciklusa studija;
c) Lektor - na period od 5 (pet) godina bez mogućnosti reizbora;
d) Predavač visoke škole - na period od 5 (pet) godina s mogućnošću ponovnog izbora;
e) Docent - na period od 5 (pet) godina s mogućnošću ponovnog izbora;
f) Vanredni profesor - na period od 6 (šest) godina s mogućnošću ponovnog izbora;
g) Redovni profesor - trajno.
(2) Akademsko osoblje zaključuje ugovor o radu s visokoškolskom ustanovom na određeno vrijeme i to na period na koji je izabran.
(3) Sticanje prava na izbor u viša zvanja ( vanrednog i redovnog profesora) može se steći i prije predviđenog izbornog perioda, ukoliko kandidat ispunjava sve uslove predviđene
članom 84. Zakona o visokom obrazovanju USK-a, s tim da kandidat mora provesti u zvanju iz kojeg se bira najmanje 50% izbornog perioda.
(4) Redovni profesor i profesor visoke škole zaključuju ugovor o radu na neodređeno vrijeme.
(5) U postupku reizbora uzimaju se u obzir i ranije ispunjeni uslovi za isto naučno-nastavno zvanje.
(6) Asistentu se može produžiti period na koji je izabran najviše do 2 (dvije) godine ukoliko postoje opravdani razlozi kao što su: bolest, porodiljsko odsustvo ili nije organiziran drugi ciklus studija kao i drugi opravdani razlozi koje utvrdi Senat.

U daljem razgovoru dr.sci. Bahrudin Hrnjica ističe da Vildana Alibabić nije podnijela zahtjev za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje redovnog profesora znajući da ne ispunjava jedan od uvjeta za ovo zvanje jer nije imala niti jedno mentorstvo tj. nije “izvela” niti jednog magistranta i/ili doktora nauka u 12 godina sa pozicije vanrednog profesora.

Član 193.
(1) Uslovi za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje redovnog profesora su:
- Završen stepen trećeg ciklusa/doktorat nauka iz odgovarajuće naučne oblasti:
- Proveden najmanje 1 (jedan) izborni period u zvanju vanrednog profesora:
- Najmanje 2 (dvije) objavljene knjige iz oblasti izbora;
- Najmanje 8 (osam) naučnih radova iz oblasti izbora, objavljenih u priznatim publikacijama, a sve nakon sticanja zvanja vanrednog profesora;
- Uspješno mentorstvo kandidatu za stepen drugog i trećeg ciklusa, računajući od dana prihvatanja Izvještaja o pozitivnoj ocjeni doktorske disertacije i magistarskog rada.
(2) Uslovi za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje vanrednog profesora su:
- Završen stepen trećeg ciklusa/doktorat nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;
- Proveden najmanje 1 (jedan) izborni period u zvanju docenta;
- Najmanje 5 (pet) naučnih radova iz oblasti izbora, objavljenih u priznatim publikacijama;
- Objavljena knjiga iz oblasti izbora i originalni stručni uspjeh, kao što je projekt, patent ili originalni metod, a sve nakon izbora u zvanje docenta;
- Uspješno mentorstvo kandidatu za stepen drugog ciklusa, računajući od dana prihvatanja izvještaja o pozitivnoj ocjeni magistarskog rada.
(3) Uslovi za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje docenta su:
- Naučni stepen doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti;
- Najmanje 3 (tri) naučna rada iz oblasti izbora, objavljena u priznatim publikacijama;
- Pokazane nastavničke sposobnosti.

Na kraju razgovora doktor Hrnjica s gnušanjem odbija tezu da se radi o političkom obračunu Univerziteta u Bihaću sa Vildanom Alibabić, te posebno apostrofirajući da će se svi članovi Senata pri Univerzitetu u Bihaću, bez obzira o kome se radi i kojoj političkoj opciji pripada, isključivo pridržavati Zakona i Statuta Univerziteta u Bihaću.

  • Izvor fotografija u sklopu članka: Nema fotografija u sklopu članka
  • NAPOMENA: -
  • Izvor video materijala u članku: Nema video materijala u sklopu članka
  • Autor naslova: Originalni naslov
  • Autor teksta / Izvor informacije: Portal Bisce.ba
  • Izvor naslovne fotografije: Internet
Top