fbpx

Unesite pojam koji tražite na našem portalu ?

Nezavisni informativni portal BISCE.BA

Afere

JP UNSKO-SANSKE ŠUME (A-SDA) ZAPOŠLJAVAJU DJECU PRESUĐENIH KRIMINALACA

KLIKNI I PODIJELI ČLANAK NA:


Facebook Viber WhatsApp

“Kako mi to vojnici kažemo, ‘iz stroja je izbačeno’ preko 8.700 vojnih obveznika. Ako uzmemo u obzir da je Peti korpus najviše imao 18.106 vojnih obveznika, dolazimo do podatka da je skoro polovina ‘izbačena iz stroja’. Bez obzira na to, Peti korpus je izvojevao sve pobjede i doprinio da država BiH postane slobodna”, istakao je penzionisani general Fadil Hasanagić, ugledni član A-SDA.

Stranačko zapošljavanje je, kažu poznavaoci, staro koliko i same stranke. Ono, dabome, ima i druge nijanse i pojavne oblike, zapošljavanje po rođačkoj i drugoj liniji čega je, takođe bilo i biće u historiji ljudskoga roda. Upravo to i takvo stranačko zapošljavanje najviše „bode oči“ kada je u pitanju javni sektor, dakle ono za šta svi mi dajemo novac pa, sami tim, finansiramo i plate. Zanimljivo je i da opozicija uvijek  kritikuje partijsko zapošljavanje koje opet, i sama praktikuje kad je vlast. A opet, s druge strane, kažu ljudi koji promišljaju svakodnevicu našu nasušnu, gdje da se zaposle ljudi kada je privreda uništena a privatni sektor, kako domaći tako i onaj iz budžeta subvencionisan strani, nesiguran i sa, uglavnom, tretiranjem radnika kao roblja. Uz ovakve ili onakve nijanse. Ali, suština je da su u tom privatnom sektoru, čak i kad su, bajagi, uredno prijavljeni, radnici uglavnom totalno obespravljeni i sa dubokom neizvjesnošću do kada će, uopšte, da rade.

Stranačko zapošljavane znači i stavljanje  u neravnopravan položaj svih drugih, koji ili nisu u željenoj stranici ili nisu dovoljno blizu onih koji donose odluke i u toj najuticajnijoj stranci, u tom trenutku.

Primjer broj prvi – JP Unsko-sanske šume d.o.o., Bosanska Krupa: Sanela Dračić opljačkala je ovo državno preduzeće u iznosu preko 300.000 KM. Osuđena je na 4 godine zatvora zbog pljačke javnog novca. Njeni partijski drugovi iz A-SDA “zahvalili”  su se Saneli Dračić za besprijekorno izvršene stranačke zadatke na način da su aktuelnom direktoru JP Unsko-sanske šume d.o.o. Šerifu Kaljikoviću (A-SDA) poslali stranačku direktivu da  završi proces prijema u stalni radni odnos sina Sanele Dračić i potpiše Ugovor o radu s istim.

A-SDA i njen direktor ovim činom poslali su poruku djeci demobilisanih, poginulih boraca i ratnih vojnih invalida 5. Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine da posao u nekom od JP i/ili institucija USK, a pod kontrolom A-SDA, mogu dobiti tek kada im netko od živih roditelja bude presuđeni kriminalac.

Osuđujuća presuda u predmetu Dračić Sanela

12.04.2018.

Osuđujuća presuda u predmetu Dračić Sanela

Vijeće Kantonalnog suda u Bihaću  je danas, nakon održanog glavnog pretresa izreklo presudu kojom je optuženu Dračić Sanelu zbog počinjenog produženog krivičnog djela Pronevjera u službi iz člana 384 stav 3. u vezi sa stavom 1. i članom 55. KZ F BiH  osudilo na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine. 

U smislu člana 76. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine optuženoj Dračić Saneli izrečena je  sigurnosna mjera zabrane vršenja djelatnosti  blagajnika i drugih dužnosti vezanih za raspolaganje i rukovanje povjerenom imovinom u privrednim društvima ili uopće na radu u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine u trajanju od 3 (tri) godine, računajući od  pravomoćnosti presude, s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne ne uračunava u vrijeme  trajanja ove mjere. 

U smislu člana  212. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, optužena je obavezana da oštećenom Šumsko privrednom društvu „Unsko-Sanske šume“ D.O.O. Bosanska Krupa naknadi štetu u iznosu od 134.135,64 KM, u roku od 30 dana po pravomoćnosti presude, a u preostalom dijelu imovinskopravnog zahtjeva do iznosa od 227.316,70 KM oštećeni je upućen na parnični postupak. 

Sud je optuženu  obavezao i na snošenje troškova krivičnog postupka kao i na plaćanje paušala u iznosu od 300,00 KM,  u roku od 15 dana po pravomoćnosti presude.

KLIKNI I PODIJELI ČLANAK NA:


Facebook Viber WhatsApp


Facebook


Izvor i autor članka: 35


NAPOMENA:


Datum objave članka: 11/10/2019


Vrijeme objave članka: 14:48


error: Upozorenje: Sadržaj je zaštićen !!