fbpx

Unesite pojam koji tražite na našem portalu ?

Nezavisni informativni portal BISCE.BA

Afere

NAJVEĆA PLJAČKA U HISTORIJI BIHAĆA: TKO JE SVE BIO NA “POTKIVANJU” KOD BRAĆE DEDIĆ ?

KLIKNI I PODIJELI ČLANAK NA:


Facebook Viber WhatsApp

Tačno prije dvije godine objavili smo prvi u nizu tekstova o tzv. fantomskom naselju koje je izgrađeno u Kostelima pod naslovom Hocel’ to, majstore? Ne sekiraj se ovo je državno. Od tada do danas ovo naselje nije srušeno, naprotiv “investitor” proširuje naselje novim objektima.

“Investitori” braća Dedić (Nedin i Edin) sa Dedić Đulagom vjerovali ili ne, prisvojili i opljačkali su 155,89 dunuma zemljišta kojeg je posjednik J.P. “Unsko-sanske šume” Bosanska Krupa sa udjelom 1/1. Opljačkano i prisvojeno državno zemljište nalazi se u općini Bihać, Katastarska općina Brekovica.

Braća Nedin i Edin Dedić (SDA) i Đulaga Dedić su opljačkali i prisvojili sljedeće:

  • parcelu 3384, pod nazivom Unske strane 9385 m2 (9,385 dunuma), šuma 4. klase
  • parcelu 3332, pod nazivom Unske strane 142441 m2 (142,441 dunuma), šuma 5. klase
  • parcelu 3374, pod nazivom Unske strane 4067 m2 (4,067 dunuma), šuma 3. klase

Dana, 12/07/2019.godine (četvrtak) u telefonskom razgovoru sa direktorom JP “Unsko-sanske šume” dobili smo obećanje da ćemo dobiti pismeni odgovor na sljedeća pitanja:

1. Kolika je procjenjena materijalno-finansijska šteta načinjena prema JP Unsko-sanske šume ?
2. Kada i koje pravne radnje je Vaše javno poduzeće pokrenulo prema počiniocima uzurpacije državnog zemljišta i tko su počinioci ?
3. Da li su nadležne i koje institucije pokrenule pravne radnje na sprečavanju uzurpacije zemljišta vašeg javnog poduzeća ?

Za razliku od Gradske uprave Bihać na čijem je čelu gradonačelnik Šuhret Fazlić, odgovore na naša pitanja upućena prema JP “Unsko-sanske šume” Bosanska Krupa dobili smo u najbržem mogućem roku (dva dana) te u cjelosti i bez intervencije na tekstu objavljujemo odgovore.

 

1. Kolika je procjenjena materijalno-finansijska šteta načinjena prema JP Unsko-sanske šume ?

ŠPD nije do sada izvršio procjenu štete koja bi se ogledala u tržišnoj vrijednosti bespravno zauzetog šumskog zemljišta za što je neophodno angažirati vještaka šumarske struke da izvrši procjenu. Radi se o šumi 4 klase. Parcele na kojima su bespravno izgrađeni objekti su trajno uništene za bilo kakvo šumsko-uzgojne radove(pošumljavanje).

2. Kada i koje pravne radnje je Vaše javno poduzeće pokrenulo prema počiniocima uzurpacije državnog zemljišta i tko su počinioci ?
3. Da li su nadležne i koje institucije pokrenule pravne radnje na sprečavanju uzurpacije zemljišta vašeg javnog poduzeća ?

Odmah po saznanju sa bespravnu gradnju ŠPD je dana 11.04.2017.godine zatražio od Kantonalnog šumarskog inspektora obustavu bespravne gradnje na šumskom zemljištu shodno članu 74. stav (2) alineja d) Zakona o šumama USK.

Nakon što nismo dobili odgovor ponovo smo dana 18.05.2017.godine zatražili od Kantonalnog šumarskog inspektora šta je poduzeo u vezi bespravne gradnje.

Dana 22.05.2017.godine od Kantonalnog šumarskog inspektora smo obaviješteni da je od istog izvršen inspekcijski nadzor, da je doneseno Rješenje da investitor Dedić Đulaga napusti neovlašteno zauzeto šumsko zemljište u roku 30 dana, da žalba ne odlaže izvršenje rješenja i da je izdat prekršajni nalog u kojem se Dedić Đulagi izriče novčana kazna od 200,00 KM.

30.06.2017.godine zatražili smo od Kantonalnog šumarskog inspektora informaciju da li je Dedić Đulaga napustio bespravno zauzeto šumsko zemljište i ako nije da li su pokrenuli postupak prinudnog izvršenja Rješenja.

Dana 30.06.2017.godine smo obavijestili i Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o svemu i zatražili poduzimanje određenih mjera s ciljem uklanjanja bespravno izgrađenih objekata.

Dana 06.07.2017.godine od Kantonalnog šumarskog inspektora dobili smo informaciju da kontrolnim pregledom Dedić Đulaga nije napustio zauzeto šumsko zemljište zbog čega mu je prekršajnim nalogom izrečena novčana kazna od 1.000,00 KM i predmet je proslijeđen na nadleženo postupanje Službi za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove-odsjek za inspekcijske poslove grada Bihaća.

Dana 17.08.2017.godine zatražili smo od Službe za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspkecijske poslove grada Bihaća da nam dostave šta su poduzeli s ciljem izvršenja rješenja Kantonalnog šumarskog inspektora kojim se naređuje Dedić Đulagi da napusti neovlašteno šumsko državno zemljište.

Dana 28.08.2017.godine od strane Službe za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspskecijske poslove dobili smo informaciju da će građevinski inspektor donijeti rješenje o uklanjanju objekata.

Dana 09.04.2018.godine od gradonačelnika grada Bihaća i građevinsog inspektora grada Bihaća zatražili smo informaciju da li je doneseno rješenje o uklanjanju objekata iz razloga što investitor Dedić Đulaga i dalje nesmetano obavlja radove.

Dana 16.04.2018.godine od strane urbanističko-građevinskog inspektora grada Bihaća dobili smo informaciju da je dana 05.09.2017.godine doneseno rješenje kojim se naređuje uklanjanje 15 bespravno izgrađenih objekata u naselju Kosteli na što je izjavljena žalba dana 20.09.2017.godine koja nije riješena. Također u informaciji stoji da je na području grada Bihaća izdato oko 2000 inspekcijski rješenja za rušenje objekata a uklanjanje istih će se vršiti prema određenim kriterijumima i Programu rušenja, a nakon uspostavljanja uslova i formiranje Službi za rušenje u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju USK.

03.05.2018.godine obavijestili smo Ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva USK o svim poduzetim aktivnostim u vezi ovog predmeta.

Dana 28.03.2019.godine zatražili smo od Kantonalnog i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da poduzmu sve mjere iz svoje nadležnosti s ciljem zaštite šumskog zemljišta gdje se desila bespravna gradnja.

Dana 15.04.2019.godine od strane Federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dobili smo obavijest da su svu dokumentaciju dostavili Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i zatražili poduzimanje mjera iz njihove nadležnosti.

Dana 28.06.2019. godine od Službe za urbanističko planiranje, građanje i urbanističko-građevinsku inspekciju grada Bihaća dobili smo poziv da se izjasnimo u postupku legalizacije bespravno izgrađanih objekata po zahtjevu d.o.o. ILMA“ Bihać.

Dana 01.07.2019.godine dostavili smo izjašnjenje u kojem smo naveli sve aktivnosti koje je ŠPD poduzeo s ciljem rušenja bespravno izgrađenih objekata i još jednom naveli da NE MOŽEMO dati saglasnost za legalizaciju bespravno izgrađenih objekta na šumskom zemljištu u državnom vlasništvu.

U odgovoru direktora JP “Unsko-sanske šume” Bosanska Krupa da se primjetiti koje su sve federalne i kantonalne institucije i službe Gradske uprave Bihać uključene u navodno rješavanje ili pak zataškavanje najveće pljačke u historiji Grada Bihaća, te se samo od sebe nameće pitanje TKO JE SVE BIO NA “POTKIVANJU” KOD BRAĆE DEDIĆ I ĐULAGE DEDIĆ ?

KLIKNI I PODIJELI ČLANAK NA:


Facebook Viber WhatsApp


Facebook


Izvor i autor članka: 35


NAPOMENA:


Datum objave članka: 15/07/2019


Vrijeme objave članka: 09:38


error: Upozorenje: Sadržaj je zaštićen !!