fbpx

Unesite pojam koji tražite na našem portalu ?

Nezavisni informativni portal BISCE.BA

Afere

PRILOG DOKUMENTACIJA: PRVI DIO – KADA ćE PLJAčKAšI I UZURPATORI DRžAVNOG šUMSKOG ZEMLJIšTA ZAVRšITI IZA ZATVORSKIH REšETAKA ?

KLIKNI I PODIJELI ČLANAK NA:


Facebook Viber WhatsApp

“Ako si opljačkao prolaznika na ulici, lopov si. Ako si opljačkao hiljade radnika, biznismen si i investitor. Ako si uz pomoć države prisvojio cijelu šumu, koncesionar si, ugledni akter u oblasti eksploatacije drveta.”

“Ako si posjekao tri metra drva, kao Fikret Dedić iz Dobrog sela kod Bužima u Bosni i Hercegovini, odvelo te je je da odležiš šest mjeseci u zatvoru.

Selektivna pravda najgora je vrsta nepravde. Da u zatvor ne ide niko, mnogo je bolje nego da u zatvor ide samo sirotinja koja nema nikoga.

Mnogo je bolje da nema ni zakona ni ustava, nego da zakon važi samo za slabe i sirote. Ako će samo takvi u zatvor, bolje je da zatvora ni nema. Ako vam je ovo vaše pravo – bolje je bezakonje. Ako vam je ovo vlast, bolja je anarhija. Ako vam je ovo država, bolje je da nema države.”, književnik i kolumnista Andrej Nikolaidis, Al Jazeera 24.11.2019.godine

Preko dvije godine portal bisce.ba objavljuje tekstove koji govore o najvećoj pljački državne imovine u historiji Bosne i Hercegovine. Organizatori i izvršioci pljačke, otimačine i uzurpacije državne imovine su Dedić Đulaga i Dedić Edin iz Bihaća. Uzurpacija državne imovine i dalje se nastavlja uz prećutni blagoslov njihove stranke SDA i drugih institucija od nivoa grada Bihaća do Kantona, a sve uz podršku pojedinaca iz sudske vlasti Kantona.

ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. dopisom broj 01-690-8/17 od 11.04.2017.godine od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u Bihaću tražili su obustavu bepravne gradnje na šumskom zemljištu. U dopisu navode da je u odjelu 22 G.J. “Gata” na lokalitetu Brekovačke strane investitor Dedić /Mustafe/ Đulaga bespravno gradi 17 kuća. Investitor Đulaga Dedić bespravnu gradnju vrši na tri katastarske čestice u vlasništvu ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa.

Nakon mjesec dana, tačnije 09.05.2017.godine Inspektorat za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i veterinarstvo pri Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove u Bihaću, kantonalni šumarski inspektor Mevaid Krekić izvršio je inspekcijski nadzor. Kantonalni inspektor utvrdio je nepravilnosti pri inspekcijskom nadzoru i poduzeo mjere u skladu sa zakonskim propisima. Doneseno je rješenje o otklanjanju nedostataka broj: UP-1-17-26-04570717-1018-002 od 17.05.2017.godine, te izdat prekršajni nalog Đulagi Dediću pod brojem 103.686.090.9 Međutim Kantonalni inspektor za šumarstvo Mevaid Krekić oštećenom ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o., iako je to bio obavezan nije dostavio Rješenje i Prekršajni nalog na znanje. Javno poduzeće u vlasništvu države, a koje oštećeno i opljačkano od strane Đulage Dedića, moralo je koristiti Zakon o pristupu informacija i dopisom 01-690-11/17 od 26.5.2017. godine tražili su dozvolu pristupa informacijama u predmet broj: UP-1-17-26-04570/17 od 11.5.2017.godine. Inspektorat za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i veterinarstvo pri Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove u Bihaću dopisom broj UP1-17-26-04570/17-1018-006 od 05.06.2017.godine oštećenom i opljačkanom ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. dozvoljava pristup informacija i nakon dva mjeseca dostavlja im kopije tražene dokumentacije Rješenje o otklanjanju nedostataka broj: UP-1-17-26-04570717-1018-002 od 17.05.2017.godine, te izdati prekršajni nalog Đulagi Dediću pod brojem 103.686.090.9.

Rješenjem broj UP-1-17-26-04570717-1018-002 od 17.05.2017.godine koje potpisuje kantonalni šumarski inspektor Mevaid Krekić NAREĐUJE Dedić Đulagi da napusti neovlašteno zauzeto državno šumsko zemljište u odjelu 22 GJ Gata, te da najkasnije u roku od tri dana, od dana izvršenja naloženih pismeno ili usmeno obavijesti šumarskog inspektora o izvršenju istih. Zanimljivo je istaknuti da je Kantonalni šumarski inspektor u razgovoru sa Đulagom Dediće, a prilikom inspekcijskog nadzora, dobio informaciju da porodica Đulage Dedića pomenuto zemljište koristi preko 100 godine (op. bisce.ba porodica Dedić od 1915.godine koristi pomenuto zemljište). Kantonalni šumarski inspektor utvrdio je da Đulaga Dedić bespravno gradi objekte i da ne posjeduje nikakvu dokumentaciju, ali po izjavi Đulage Dedića, isti je podnio zahtjev za građevinsku dozvolu. Izjavio je Đulaga Dedić da je prvi objekt napravljen prije 30 godina, a izgradnja ostalih 15 objekata započeta je prije 15 godine (op. bisce.ba 2002.godine). Inspektor Mevaid Krekić u inspekcijskom nadzoru neovlašteno zauzetog državnog šumskog zemljište uvidio je da je izgrađen put i pripremljen za asfaltiranje.

“Investitoru” Đulagi Dediću Kantonalni šumarski inspektor Mevaid Krekić izdao je PREKRŠAJNI NALOG dana 17.05.2017.godine pod brojem 103.686.090.9 zbog neovlaštenog zauzimanja državnih šuma ili šumskog zemljišta i počiniocu prekršaju Đulagi Dediću izrekao novčanu kaznu od 200 KM.

Nakon 45 dana od dana izdavanja Rješenja broj: UP-1-17-26-04570717-1018-002 od 17.05.2017.godine, oštećeno i opljačkano ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. dopisom broj 0-690-14/17 od 30/06/2017.godine traži informaciju od Kantonalnog šumarskog inspektora Mevaida Krekića, da li je Đulaga Dedić napustio zauzeto državno šumsko zemljište, a ako nije da li je pokrenut postupak prinudnog izvršenja Rješenja ? Inspektor Krekić Mevaid 06.7.2017.godine izvršio je ponovni inspekcijski nadzor kod subjekta Dedić Đulage te u Zapisniku o inspekcijskom nadzoru broj: UP-1-17-26-04570/17-1018-008-P od 6.7.2017.godine navodi da Dedić Đulaga nije izvršio upravnu mjeru – rješenje UP-1-17-26-04570717-1018-002 od 17.05.2017.godine nije napustio neovlašteno zauzeto državno šumsko zemljište te da su završeni svi radovi oko izgradnje 15 objekata.

Po drugi put Kantonalni šumarski inspektor Mevaid Krekić, “investitoru” Đulagi Dediću izdaje PREKRŠAJNI NALOG dana 06.7.2017.godine pod brojem 103.686.097.6 zbog neizvršenja upravne mjere a koju je naredio Kantonalni šumarski inspektor to jest da napusti neovlašteno zauzeto državno šumsko zemljište i počiniocu prekršaja Đulagi Dediću izrekao novčanu kaznu od 1000 KM.

Kantonalni šumarski inspektor Mevaid Krekić u dopisu pod brojem UP-1-17-26-04570/17-1018-010 od 06.07.2017. godine obavještava oštećeno i opljačkano ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. da je Inspektorat za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i veterinarstvo pri Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove u Bihaću predmet Đulage Dediće dostavio na nadležno postupanje Službi za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove – Odsjek za inspekcijske poslove Grada Bihaća, a načelnik službe je Jasmin Stambolija.

NASTAVLJA SE …

 

PRILOG DOKUMENTACIJA:

 

 

KLIKNI I PODIJELI ČLANAK NA:


Facebook Viber WhatsApp


Facebook


Izvor i autor članka: 35


NAPOMENA:


Datum objave članka: 25/11/2019


Vrijeme objave članka: 19:49


error: Upozorenje: Sadržaj je zaštićen !!