fbpx

Unesite pojam koji tražite na našem portalu ?

Nezavisni informativni portal BISCE.BA

Afere

(PRILOG PRESUDA): GRUBO KRŠENJE ZAKONA OD STRANE MINISTARSTVA OBRAZOVANJA USK NAKON ČEGA SLIJEDI TUŽBA „VITA PLUS“ ZA NAKNADU MATERIJALNE ŠTETE. TKO ĆE SNOSITI ODGOVORNOST U MINISTARSTVU OBRAZOVANJA USK ZA NESTRUČAN RAD ?

KLIKNI I PODIJELI ČLANAK NA:


Facebook Viber WhatsApp

Prije dva dana, tačnije 18.februara 2021.godine Centar za obrazovanje odraslih „Vita Plus” iz Cazina obavijestila je javnost USK preko kantonale televizije RTV USK da počinje s radom a na osnovu presude Kantonalnog suda u Bihaću kojom se poništava Rješenje o privremenoj zabrani rada koje je na nezakonit način donijelo Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a.

Nakon saopćenja pravnog subjekta „Vita Plus“ jučer 19.februara 2021.godine u kasnim noćnim satima obratilo se i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a sa šturim, nemuštim i nepotpisanim saopćenjem u kojem demantuje lažne navode i obavještava javnost da Centar za obrazovanje odraslih Vita Plus Cazin ne moze i neće otpočeti sa radom dok se ne završe započeti krivični postupci, koje vodi kantonalno Tužilaštvo USK-a u predmetu kodnog naziva “Pero”.

No traganjem za istinom i samo sa jednim ciljem a to je tačno informiranje javnosti USK bisce.ba portal, a koji je u nekim krugovima Tužilaštva USK okarakteriziran kao „kokošarski portal“ i koji objavljuje naručena neistine u cijenovnom rasponu 20 KM – 50 KM, kontaktirao je pravnog zastupnika Centar za obrazovanje odraslih „Vita Plus” koji nam je  ustupio  kompletnu presudu Kantonalog suda u Bihaću kojom se poništava nezakonito Rješenje Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a na čijem se čelu nalazi Damir Omerdić (POMAK).

U obrazloženju presude navodi se da je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a u formi rješenja donijelo odluku o privremenoj zabrani izvođenja programa: 1. PU Centar za obrazovanje odraslih „Vita Plus” na adresi Mala Lisa bb Cazin, da se privremeno zabranjuje izvođenje svih programa obrazovanja odraslih odobrenih od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a, u trajanju od 3 godine ili do donošenja pravosnažnih sudskih odluka, dok je stavom 2 izreke akta Ministarstva obrazavanja USK odlučeno: Osnivač PU Centar za obrazovanje Vita Plus Cazin je odgovoran za obaveze ustanove i eventualno prouzrokovanu štetu, a stavom 3 je odlučeno da će se ovo rješenje objaviti u Službenom glasniku USK-a.

Prije donošenja Rješenja o privremenoj zabrani rada broj 10-38-13814-1/19 od 29.11.2019. godine, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK je primilo informaciju Kantonalnog tužilaštva broj TO1 0 KTO 0033523 19 od 26.11.2019. godine o provođenju istrage protiv osumnjičenih lica zaposlenih u PU Centar za obrazovanje odraslih „Vita Plus“ iz Cazina.

U svojem Rješenju Ministrarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK navodi se da je slijedom pokrenutog postupka od strane Kantonalnog Tužilaštva USK-a, utvrdili da „Vita Plus“ Cazin nije osigurala minimum uvjeta za provedbu načela obrazovanja odraslih propisanih članom 2. Zakona o obrazovanju odraslih, a tim članom su propisana načela na kojima se temelji obrazovanje odraslih, između ostalih alinejom e) propisane su stručne i moralne odgovornosti andragoških stručnjaka, dok je alinejom f) propisana garancija kvaliteta obrazovne ponude, te da je „Vita Plus“ postupila suprotno članu 18., 19., 41., i članom 42. predmetnog Zakona. U svojem Rješenju Ministarstvo obrazovanja USK navodi da je „Vita Plus“ izdavala diplome i svjedočanstava o završenom obrazovanju bez prethodno održane nastave i ispita, nepoštivanje odredbi člana 19. u pogledu trajanja izvođenja programa obrazovanja odraslih, te načina vođenja andragoške dokumentacije i evidencija o polaznicima, što je utvrđeno posebnim istražnim radnjama Kantonalnog Tužilaštva USK-a.

Pravni subjekt „Vita Plus“ u svojoj tužbi navodi da je Ministarstvo obrazovanja USK donošenjem Rješenje o trogodišnjoj zabrani rada izvršilo povrede pravila upravnog postupka, pogrešne primjene materijalnog prava, a zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, te da je Ministartvo obrazovanja donijelo rješenje uz pogrešnu primjenu materijalnog propisa. Nadalje „Vita Plus“ u svojo tužbi navodi da je Rješenje Ministarstva obrazovanja konfuzno i nerazumljivo a izreka istog kontradiktorna, obrazlažući to što je u stavu 1 izreke se ne može zaključiti na koju se to pravosnažnu sudsku odluku odnosi izreka, da li se vodi neki postupak pred sudom, ako se vodi kakav postupak i kakvom je odnosu „Vita Plus“ u tom postupku.

„Vita Plus“ isto tako navodi da Ministarstvo obrazovanja USK nije poštovalo načelo materijalne istine, već da je rješenje o zabrani rada donijelo na osnovu informacije Kantonalnog Tužilaštva USK-a, bez da prethodno nije proveden upravni postupak, kako je to propisano odredbama Zakona o upravnom postupku. Dalje „Vita Plus“ u tužbi navodi da iz obrazloženja Rješenja Ministarstva obrazovanja USK se ne može zaključiti kakav je to postupak proveden, ako jeste kako i na koji način i ko ga je provodio. Isto tako „Vita Plus“ ističe činjenicu da Ministarstvo obrazovanja USK nije poštovalo načelo presumpcije nevinosti i kao presuđenu stvar uzima činjenicu da se protiv osumnjičenih vodi istraga. Pravnom subjektu „Vita Plus“ kao stranci nije pružena mogućnost da se izjasni o činjenicama i okolnostima koje su važne za donošenje Rješenje o zabrani rada.

„Vita Plus“ Cazin u svojoj tužbi navodi da upravni i inspekcijski nadzor nad ustanovama za obrazovanje odraslih provodi ministarstvo, dok nadzor nad stručnim radom ustanova provodi pedagoški zavod, a da iz Rješenja o privremenoj zabrani rada proizilazi da je taj nadzor provelo Kantonalno tužilaštvo USK te da se temeljem informacije Kantonalnog tužilaštva USK donosi Rješenje o privremnoj zabrani rada, a što je u suprotnosti sa Zakonom o obrazovanju odraslih USK-a, te da Kantonalno tužilaštvo nije ovlašteno da donese odluku o privremenoj zabrani rada „Vita Plus“ Cazin, niti mjere zabrane. U svojoj tužbi „Vita Plus“ ističe da u Rješenju o privremenoj zabrani rada nije obrazloženo zbog čega nije dozvoljena žalba na doneseno Rješenje a što je suprotno odredbama Zakona o upravnom postupku.

Kantonalni sud u Bihaću prihvatio je tužbu „Vita Plus“ kao osnovanu te je sud utvrdio da je Rješenje o privremenoj zabrani rada od 29.11.2019. godine nezakonito, da je doneseno uz pogrešnu primjenu materijalnog prava i povredu Zakona o upravnom postupku, te da je nepotpuno i nepravilno utvrđeno činjenično stanje. Kantonalni sud je utvrdio da nije sporno da je Kantonalno tužilaštvo USK-a pod brojem T01 0 KTO 0033523 19 od 26.11.2019. godine dostavilo Ministarstvu obrazovanja USK informaciju da se provodi istraga protiv osumnjičenih lica zaposlenih u PU Centar za obrazovanje odraslih „Vita Plus”, kao i protiv pravnog lica „Vita Plus“ Cazin, zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili više krivičnih djela. U informaciji Kantonalnog tužilaštva USK-a postupajuči tužilac Adna Tulić traži od Ministarstva obrazovanja USK dostavljajući mu predmetnu informaciju na postupanje i poduzimanje mjera iz nadležnosti Ministarstva obrazovanja USK u odnosu na osumnjičenu „Vita Plus“ Cazin. Kantonalni sud u Bihaću utvrdilo je da Ministarstvo obrazovanja prije donošenja Rješenja o privremenoj zabrani rada nije provodilo nikakav postupak i da je Rješenje o zabrani rada doneseno na osnovu informacije Kantonalnog tužilaštva USK. U Rješenju o privremenoj zabrani rada Ministarstvo obrazovanja obrazlaže da „Vita Plus“ nije osigurala minimum uvjeta za provedbu načela obrazovanja odraslih propisanih članom 2. Zakona o obrazovanju odraslih, te da je izdavala diplome i svjedočanstava o završenom obrazovanju bez prethodno održane nastave i ispita, nepoštivanje trajanja izvođenja programa obrazovanja odraslih, te načina vodenja andragoške dokumentacije i evidencija o polaznicima je utvrđeno istražnim radnjama Kantonalnog tužilaštva USK.

Kantonalni sud u Bihaću je utvrdio da navedeni činjenice u Rješenju o privrenoj zabrani rada „Vita Plus“ Cazin Ministarstvo obrazovanja USK nije utvrdilo u upravnom postupku, a donijelo je Rješenje o privremenoj zabrani rada po pravilima Zakona o upravnom postupku, te je Ministarstvo obrazovanja povrijedilo odredbe pravila Zakona o upravnom postupku, jer Ministrstvo obrazovanja nije provelo niti jednu radnju u ovoj upravnoj stvari da bi zaključilo da „Vita Plus“ iz Cazina nije osigurao minimum uvjeta za provedbu načela obrazovanja odraslih propisanih članom 2. Zakona o obrazovanju odraslih, da je izdavala diplome i svjedočanstava o završenom obrazovanju bez prethodno održane nastave i ispita, da „Vita Plus“ nije poštivala trajanje izvođenja programa obrazovanja odraslih, da nije poštivala način vođenja andragoške dokumentacije i evidencija o polaznicima. Kantonalni sud na dalje utvrđuje da je upravni postupak Ministarstva obrazovanja proveden suprotno odredbama Zakona o upravnom postupku, uz grubo kršenje ocjena dokaza, koja je u konkretnoj upravnoj stvari potpuno izostala. Isto tako Kantonalni sud u Bihaću zaključuje da Ministarstvo obrazovanja USK nije utvrdilo niti jednu činjenicu bitnu i odlučnu u cijelom upravnom postupku koja regulisana članom 2. Zakona o obrazovanju odraslih USK-a.

Na kraju presude Kantonalnog suda u Bihaću nalaže se Ministarstvu obrozovanja USK da provede dužni nadzor, da utvrdi da li je „Vita Plus“ Cazin počinila prekršaj i da Ministarstvo obrazovanja USK pokrene prekršajni postupak, te nakon potpuno i pravilno utvrđenih bitnih i odlučnih činjenica donese novu zakonitu odluku.

KLIKNI I PODIJELI ČLANAK NA:


Facebook Viber WhatsApp


Facebook


Izvor i autor članka: NIP bisce.ba / V.D.


NAPOMENA:


Datum objave članka: 20/02/2021


Vrijeme objave članka: 19:59


error: Upozorenje: Sadržaj je zaštićen !!