fbpx

Unesite pojam koji tražite na našem portalu ?

Nezavisni informativni portal BISCE.BA

Kolumne

(PRVI DIO): NIJE SVE TAKO CRNO KAKO IZGLEDA: KRAJIŠKA SOCIJALDEMOKRATIJA (SDP) IMA SVIJETLE TAČKE – LJEVIČARI PODRŽITE IH !!!

KLIKNI I PODIJELI ČLANAK NA:


Facebook Viber WhatsApp

Socijaldemokratija u Krajini preživaljava najteže trenutke od svojeg postojanja. No, nije tako crno kako izgleda, krajiška scoijaldemokratija ima svoje svijetle tačke. Ima kandidate koji će u svakom trenutku braniti ideju socijaldemokratije u Krajini.

HALKIĆ mr. RAZIM  (SDP CAZIN)

Rođen 01.05.1972. godine u Stijeni, gdje je završio osnovnu školu, srednju matematičko-fizičko računarsku školu završio je 1991. godine u Cazinu, i iste godine upisao Elektrotehnički fakultet u Sarajevu.

Na početku agresije na BiH radi kao nastavnik matematike i fizike u OŠ Gornja Koprivna. Od maja 1993. uključuje se u odbranu Republike Bosne i Hercegovine do kraja rata, decembar 1995. godine. Dolaskom u 505. Vtmbr, jula 1993. godine, kao mladi vojnik biva postavljen za komandira komandnog voda u artiljerijskoj četi, a kasnije jedan od prvih ljudi MAD-a 505 Vmtbr. Kraj rata dočekao na dužnosti načelnika informatike u komandi 505. Vtmbr sa činom natporučnika.

Od 01. februara 1996. godine zaposlen je u firmi informatički inženjering Com_Soft d.o.o. Cazin, gdje radi i danas, na poslovima pomoćnika direktora za tehničke poslove, edukacije, razvoja i implementacije programskih rješenja za pravna i fizička lica. Završio je fakultet za ekonomiju i informatiku, smjer poslovne informatike 2008. godine, te magistrirao 2016. godine na smjeru informacionih tehnologija, na temu radio-frekvencijska identifikacija (RFID). Učesnik je međunarodne konferencije za RFID u Zagrebu svake godine.

Već 23 godine u realnom sektoru, zna kako pomoći radniku i poslodavcu. Predsjednik je GO SDP BiH Cazin, član GO SDP BiH, vijećnik i predsjednik vijećnika Kluba SDP BiH Cazin u GV Cazin.

 

KONJEVIĆ dr. RUSMIRA (SDP BIHAĆ)

Rođena sam 1957. godine. Osnovno i srednje obrazovanje završilasam u Bihaću.Diplomirala sam na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 1983. godine. Specijalizaciju iz pedijatrije završila 1991. godine u Zagrebu. Kao doktor medicine, zasnovala sam radni odnos u Kantonalnoj bolnici „dr Irfan Ljubijankić“ u Bihaću 1983. godine, gdje bez prekida radim 35godina. Pored liječničkih poslova, obnašala sam dugi niz godina dužnost načelnika odjela za pedijatriju. U saradnji sa međunarodnim organizacijama i asocijacijama, u više navrata organizirala sam stručne edukacije medicinskog  osoblja, a pored toga naročit angažman posvetila sam zdravstvenom prosvjećivanju stanovništva, posebno roditelja bolesne djece. Sveukupna zalaganja i rezultati rada, odnos prema potrebama zdravsvenog sistema, te ono što sam činila za korisnike zdravstvene zaštite bili su temelj za dodjelu počasnog zvanja  primarijus.

U toku svoga rada sam se borila i borim za prava djeteta na adekvatno i besplatno liječenje i druga socijalna prava djeteta a zalažem se za unapređenje kvaliteta života svih građana, naročito u poboljšanju uslova za kvalitetan rast i razvoj djece i mladih ljudi, te bolju zdravstvenu i socijalnu zaštitu žena – trudnica i porodilja. Kao odlična učenica i aktivistica Crvenog križa primljena sam u Savez komunista 1976. godine,a od 2011.godine aktivan sam član Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Od 2016.godine sam vijećnica u Gradskom vijeću Grada Bihaća. Ponosna sam majka dva odrasla sina!
 
 

KLIKNI I PODIJELI ČLANAK NA:


Facebook Viber WhatsApp


Facebook


Izvor i autor članka: NIP Bisce.ba / V.D.


NAPOMENA: Bez napomene


Datum objave članka: 28/09/2018


Vrijeme objave članka: 17:28


error: Upozorenje: Sadržaj je zaštićen !!