fbpx

Unesite pojam koji tražite na našem portalu ?

Nezavisni informativni portal BISCE.BA

Intervju

STRIKTNO ZABRANJUJEM DJELOVANJE BILO KOG POJEDINCA ILI POLITIčKOG SUBJEKTA U SMISLU PROVOđENJA BILO čIJE POLITIKE, OSIM POLITIKE UABNORA BIHAć

KLIKNI I PODIJELI ČLANAK NA:


Facebook Viber WhatsApp

Povodom 75. godišnjice Prvog zasjedanja AVNOJ-a u Bihaću obratili smo se molbom novoizabranom Predsjedniku UABNOR-a Osmanu Handukiću za intervju. Ovom prilikom se zahvaljujemo na izdvojenom vremenu novoizabranom Predsjedniku udruženja koje i pored svih problema u radu Udruženja uspješno njeguje tradiciju antifašizma u našem gradu.

BISCE.BA: Upoznati smo da ste jednoglasno  izabrani na izbornoj Skupštini UABNORa Bihać za predsjednika udruženja, odmah na početku da Vas pitamo kakvo vi  udruženje predstavljate i kakva je zadaća udruženja?

Jako sam ponosan što predstavljam UABNOR Bihać, jer stil mog života jeste antifašizam kojeg želim približiti građanima na isti način kako je to činio i drug Tito kroz NOBu ,a kasnije i u post ratnom periodu u skladu s tim vremenom življenja što se ogledalo kroz aktivnosti humanosti i solidarnosti,zatim socijalnu pravde i jednakost,slobodu,mir,sigurnost ,kroz sva prava i slobode koje su zagarantirane poveljom UNa, te kroz aktivnu borbu protiv svih oblika fašizma,nacizma i diskriminacije.Mi obilježavamo sve značajnije datume iz II svjetskog rata vezani za grad Bihać i BiH i značajne datume vezane za protekli rat koji se desio u vremenu od 1992 do 1995 god.tako da također obilježavamo sve značajnije datume polaganjem cvijeća,vijenaca na spomen obilježjima i odavanjem počasti palim borcima pripadnicima 5. Korpusa Armije BiH koji su uzidali svoje živote i dijelove tijela za slobodu  te u temelje naše BiH.

BISCE.BA: Različita razmišljanja oko vašeg imenovanja za predsjednika UABNORa Bihać stigla su i do nas, da li možete ukratko istaći o čemu se tačno radi i ko to negoduje u vezi vašeg imenovanja?

Ne mogu dati odgovor, a da se ne osvrnem na dan 20.10.2017 god.kada je održana izborna Skupština UABNORa Bihać,koja se održala mnogo ranije od redovne izborne Skupštine jer mandat traje 4 god.a prerana smrt našeg druga rahmetli Rifeta Salihagića predsjednika UABNORa Bihać izazvala je i potrebu da se izaberu nova radna tijela UABNORa Bihać kako bi mogao funkcionisati u Skladu sa Statutom UABNORa Bihać koji je usklađen sa Statutom SABNORa USKa i SABNORa BiH.Ja na toj izbornoj Skupštini nisam imao protukandidata,a na prijedlog predsjednika Skupštine druga Imamović Hasana Skupština je jednoglasno dala meni povjerenje da budem novi predsjednik UABNORa Bihać.Mogu Vam kazati da je izborna Skupština protekla u najboljoj atmosveri gdje je svako imao pravo glasa i da predlaže i da bude biran.Nisu tačne informacije da je na izbornoj Skupštini bilo nekih nesporazuma i trzavica ,a različita tumačenja oko mog izbora javila su se nakon sedmicu dana kod pojedinih političkih opcija jer su vjerovatno bili spremni ubaciti svoje kandidate ,što nebi bilo uredu da se ispolitizira jedno ovakvo časno udruženje kao što je UABNOR Bihać. tako da danas imamo pitanja po ulicama Bišća, u podrumima, raznim ćoškovima i bihaćkih kafića: ,, Što baš on? Što ne bi bio ovaj ili onaj? Vjerujte mi da me to posebno ne iritira niti mi smetaju takva pitanja jer svoju vrijednost kao čovjeka pokazujem svojim zalagnjem, znanjem i velikim iskustvom u takvom radu,a spreman sam kao častan čovjek da odgovorim svakom na njegov upita sa konkretnim odgovorom.

BISCE.BA: Da li je i Vaše udruženje UABNOR Bihać izabran po principu vjerske nacionalne pripadnosti proporcijalno procentima zadnjeg popisa stanovništva grada Bihaća u predratnom periodu ili ste imali neki drugačiji model u odnosu na političke opcije koje biraju svoja radna tijela?

Drago mi je da ste me ovo upitali, moram Vas odmah na početku napomenuti da smo mi apsolutno apolitično udruženje,nevladina organizacija koja nema čak ni svoj redovan izvor finansiranja.Izbor radnih tijela na izbornoj Skupštini UABNORa Bihać protekao je u najboljoj atmosveri gdje su delegati Skupštine birali radna tijela po sposobnosti i znanju kandidati,te kandidata spremnih na samoodricanje zbog volonterskog rada. Nikada udruženje UABNOR Bihać nije birao svaja radna tijela po osnovu vjerske ,religijske i nacionalne zastupljenosti. Ja kao predsjednik ću u daljnjem radu zabraniti svaku takvu mogućnost izbora nit ćemo ikad dijeliti naše članove po vjerskoj,religijskoj nacionalnoj pripadnosti jer za nas čovjek ima svoje vrijednosti kao čovjek.

BISCE.BA: Spomenuli ste da nemate redovan izvor finansiranja, na koji način funkcionišete kao udruženje po pitanju financijskih sredstava?

SABNOR USKa kao i UABNOR Bihać bili su na budžetu USKa,međutim su skinuti sa budžeta iako smo ravnopravni zajedno sa drugim sličnim udruženjima koja imaju istu zadaću rada po Statutu kao i UABNOR Bihać,te se od tada provlačimo kroz iglene uši ,jer nismo sposobni da plaćamo osnovna financijska potraživanja prema nama u obliku zakupa prostora,telefona,struje,vode,interneta i grijanja koja nisu tako velika,nego su minimalna što se kreće u mjesečnim izdavanjima za prostor 50 km, internet 20 km, struja 15 km, tel.15 km što se da zaključiti da je riječ o velikoj odgovornosti našeg udruženja prema navedenim troškovima. Uglavnom za sada egzistiramo uz pomoć dobrovoljnih priloga i donacija bez obzira da li je u novcu ili kancelarijskom materijalu koji nam je neophodan.

Lično sam ubijeđen da ćemo mi kao udruženje biti vraćeni na budzet kao i ostala slična udruženja i trajno riješiti naš financijski problem,a to je i neophodno  u pogledui opstanka ovog udruženja koje treba biti na čast i ponos svim građanima grada Bihaća i šire jer mi njegujemo istoriju zadnja dva rata čime bi građani trebali biti ponosni kao građani AVNOJskog grada u kom se stvarala BiH i njena istorija.             

BISCE.BA: Da li je tačno da je Vaše prvo obraćanje na izbornoj Skupštini bilo u pravcu zabrane djelovanja političkih opcija preko Vašeg ,,Udruženja,,?

Jeste,…dobio sam riječ od predsjednika Skupštine druga Imamović Hasana da se obratim prisutnima što sam i učinio u svom kratkom govoru koji se upravo odnosio na to da striktno zabranjujem djelovanje bilo kog pojedinca ili političkog subjekta u smislu provođenja bilo čije politike, osim politike UABNORa Bihać kog želim da izvedem iz zidina na svjetlost dana približavajući ideju antifašizma svim građanima ,te me istinski zaboli i srce i duša kada čujem negativan stav prema antifašistima u našem AVNOJ-skom Bihaću u kom se stvarala istorija svih bosanskih naroda,jer nam je poznato da je u Bihaću održano I zasjedanje AVNOJa na kom su stvoreni preduvjeti za održavanje II zasjedanja AVNOJa u Jajcu gdje su udareni temelji BiH kakvu i danas poznajemo u njenim avnojskim granicama.Ne zaboravimo da se u Bihaću 1942 godine održao i Prvi kongres USAOJa ,kao i to da je oslobađanjem grada Bihaća stvorena i najveća slobodna teritorija u okupiranoj evropi po imenu Bihaćka republika.Mi moramo da njegujemo tu tradiciju i obilježavati takve događaje polaganjem cvijeća na spomen obilježjima i odavati počast svim palim borcima za slobodu u kojoj su nam ostavili u amanet  i državu da je čuvamo.

BISCE.BA:  Da li postoji saradnja sa drugim antifašističkim udruženjima, ako ne šta vam je činiti?

Mi imamo izuzetno dobru suradnju sa svim antifašističkim udruženjima na USKa i njihovim predsjednicima te se zajedno aganžujemo oko organiziranja obilježavanja bitnih datuma u vezi NOBe na prepoznatljivim mjestima u gradu i na kantonu.Namjera mi je razviti saradnju sa svim UABNORima koji egzistiraju na tlu BiH tako što ćemo im dostavljati zahtjeve za bratimljenje naših udruženja nakon čega bi uslijedili direktni kontakti kroz posjete, a u vezi obiljeđžavanja bitnih značajni datuma udruženja kojim imamo takvu saradnju.Mi smo u UABNORu Bihać formirali udruženje antifašista mladih UABNORa Bihać upravo zbog okupljanja mladih i širenja ideje antifašizma kroz humanost,solidarnost što sam već nabrojao,te imamo direktne kontakte drugim apolitičnim udruzenjima nevladinih organizacija na području grada Bihać kojim ćemo planski raditi na niz projekata po gradu Bihaću što će građani moći vidjeti i prepoznati našu humanu stranu i vrijednost udruženja što okuplja mlade da ih zainteresira u radu kroz planske akcije kako bi udaljili mlade sa ulica,iz kafića i drugih mjesta koja predstavljaju za mlade opasnost.Predsjednica mladih antifašista je drugarica  Erna Fejzić studentica ekonomskog fakulteta u Bihaću,pa ovom prilikom molim omladinu grada Bihaća da nam se pridruži sa svojim idejama koje ćemo implementirati.

BISCE.BA:  Spomenuli ste iskustvo, o kakvom se iskustvu radi i znanju?

Prije svega mislim na građanska, sportska udruženja koja sam vodio kao predsjednik s velikim uspjesima i rezultatima koje sam postizao ličnim zalaganjem i znanjem uz disciplinu pri čemu sam branio svima u udruženju da se bave politikom, i nisam dozvoljavao da politika ulazi u moje udruzenje,a kad sam bio nemoćan da se dalje opirem dok su nadležni ćutali jer se u moj rad uplitala obično politika pozicije ili opozicije u gradskoj upravi Bihać iz tog vremena,tada sam se povlačio uz pismenu ostavku sa konkretnim obrazloženjima ,a na žalost ta su udruženja nakon mog odlaska i dolaskom drugih lica na čelo udruženja propadala.

BISCE.BA: Za kraj nam iskreno odgovorite da li ćete uspjeti registrirati UABNOR Bihać s obzirom da kruže priče da nemate novaca za registarciju udruženja ili izmjene i dopune koje trebaju uslijediti prema ministartsvu pravosuđa, a neprijatelj kao vrijeme radi protiv vas jer vam ističe zakonski rok od mjesec dana nakon sprovedenih izbora da registrujete promjene ?

Da to je tačno!Pomalo me čudi zbog vaše dobre informiranosti što nije tako loše zbog vašeg rada kog predstavljate građanima.Napominjem ponovo da bi bilo žalosno da se desi ono najgore , a to je da se ugasimo kao udruženje koje je potrebno gradu Bihaću,te se lično nadam na žalost onih koji očekuju da ne uspijemo,da ćemo mi ipak tu priču pozitivno završiti pa makar skupili svoj lični novac koliko ko može da da kako bi ispoštovali zakonsku normu oko prijavljivanja kod nadležnog ministartsva da izvršimo izmjene radnog tijela i imenovanje drugih lica koja su izabrana na izbornoj Skupštini UABNORa Bihać,ali moram napomenuti da i po ovom pitanju ima građana koji su zainteresirani i spremni da se solidarišu s nama u nekim minimalnim novčanim iznosima kako bi nastavili s radom udruzenja.Moram napomenut da nije riječ o nekoj klasičnoj registraciji udruženja jer smo mi regsitrirani nego je riječ samo da izvri navedene izmjene.

BISCE.BA: Kakva je suradnja sa vlastima kantona i gradskom upravom Bihać?

Ja bih htio odmah na početku da se zahvalim na suradnji između nas kao udruženja SABNORa USKa kom pripadamo mi kao UABNOR Bihać sa pojedinim ministarstvima USKa,kao što je ministarstvo za pitanje boraca sa ministrom gosp. Malkoč Dzevadom,te sa gradonačlenikom grada Bihać sa gosp.Fazlić Šuhretom, te se iskreno nadamo da ćemo vratiti nas kao nevladinu organizaciju koja apolitična na budzet USKa jer našeg redovnog izvora finansira ovisi i naš opstanak kao udruženja koje čuva,njeguje tekovine revolucije NOBe i posljednjeg rata.              

Naša saradnja i koordiniran rad sa gradskom upravom Bihać je već u toku unazad dvije sedmice oko priprema za obilježavanje I zasjedanja AVNOJa u Bihaću za 26.11.2017 god.kada će u grad Bihać doći više desetina delegacija iz cijelog regiona i od svih udruga antifašista . Najavljeno je više autobusa za obilježavanje 75-te godišnjice. Ovom prilikom pozivam sve građane grada Bihaća da dođu za 26.11.2017 u 10:00 sati na partizansko spomen obilježje pod borićima,gdje će se okupiti velik broj antifašista koji žele odati počast poginulim borcima za slobodarski grad Bihać,a nakon toga će se održati i svečana akademija u domu kulture s početkom u 12:00 sati.

KLIKNI I PODIJELI ČLANAK NA:


Facebook Viber WhatsApp


Facebook


Izvor i autor članka: 35


NAPOMENA:


Datum objave članka: 24/11/2017


Vrijeme objave članka: 12:46


error: Upozorenje: Sadržaj je zaštićen !!