fbpx

Unesite pojam koji tražite na našem portalu ?

Nezavisni informativni portal BISCE.BA

Afere

(VMŠ CAZIN – PRILOG PRESUDA I RJEŠENJE): DA LI ĆE PORESKI OBVEZNICI USK MORATI PLATITI MATERIJALNU ODŠTETU ZBOG ALJKAVIH I NEPISMENIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U MINISTARSTVU OBRAZOVANJA USK ?

KLIKNI I PODIJELI ČLANAK NA:


Facebook Viber WhatsApp

Bisce.ba portal je 20.febraura 2021.godine analizirao i objavio presudu Kantonalnog suda u Bihaću vezano za poništenje Rješenja o privremenoj zabrani rada, a koje je donijelo Ministarstvo obrazovanja Vlade USK, pravnom subjektu Centru za obrazovanje odraslih „Vita Plus“ iz Cazina.

Kao što je portal bisce.ba najavio, danas ćemo analizirati i objaviti Presudu Kantobalnog suda u Bihaću kojom se poništava Rješenje ministarstva obrazovanja USK broj 10-38-13815-1/19 od 29.11.2019. godine kojim se ZABRANJUJE RAD Visokoj međunarodnoj školi iz Cazina. Pravni subjekt Visoka međunoradona škola podnio je tužbu Kantonalnom sudu u Bihaću radi poništenja Rješenja o zabrani rada u kojoj između ostalog navodi da je Ministarstvo obrazovanja USK povrijedilo pravila postupka, zbog pogrešne primjene materijalnog propisa, te zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja u upravnom postupku. Nadalje, prqavni subjekt Visoka međunarodna škola iz Cazina ističe da je prilikom donošenja rješenja postupljeno u suprotnosti sa odredbama člana 4.,5.,7.,8.,9.,10. i 11. Zakona o upravnom postupku F BiH.

U svojoj tužbi Visoka međunarodna škola iz Cazina navodi da je dobila rješenje za rad broj 10-38-12507/17 od 30.06.2017. godine i da ispunjava uslove iz člana 26. Zakona o visokom obrazovanju, te da je Ministarstrvo obrazovanja USK pogrešno primijenilo odredbu člana 27. Zakona o visokom obrazovanju USK-a jer nije vršilo postupak provjere akreditacije. Isto tako u tužbi Visoke međunarodne škole ističe se da Ministarstvo obrazovanja USK nije utvrdilo da li Visoka međunarodna škola ispunjava uvjete rada niti je odredilo rok za otklanjanje utvrđenih nedostataka. Isto tako Visokoj međunarodnoj školi iz Cazina nije omogućeno da se izjasni na okolnosti u pogledu navoda o stečenoj diplomi Fazlić Esmeralde, a Rješenje o zabrani rada doneseno je bez inspekcijskog nadzora koje bi utvrdio da li je bilo nepravilnosti prilikom sticanja diplome Fazlić Esmeralde.

Isto tako u tužbi Visoka međunarodna škola navodi da je nejasno da li je bankovna garancija dostavljena uopće, do kada vrijedi ako je dostavljena, ko je utvrdio datum početka bankovne garancije, te kojim propisom je utvrđeno da u slučaju isteka bankovne garancije Ministarstvo obrazovanja USK dužno doniieti rješenje o zabrani rada. Nadalje, u svojoj tužbi Visoka međunarodna škola traži odgovor iz kojeg materijalnog propisa Ministarstvo obrazovanja USK crpi zakonsku odredbu vezano za bankovnu garanciju obzirom da član 26. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju USK-a ne spominje bankarsku garanciju niti hipoteku u dvostrukom iznosu. Visoka međunarodna škola iz Cazina u svojoj tužbi je ukazala na povredu odredbe člana 4., 5., 7. i 200. Zakona o upravnom postupku F BiH i ističe da činjenično stanje nije potpuno i pravilno utvrđeno, da Visokoj međunarodnoj školi nije omogućeno da zaštiti svoja prava i pravne interese.

U svojem odgovoru na tužbu Visoke međunarodne škole iz Cazina, Ministarstvo obrazovanje USK ističe da je njihovo Rješenje o zabrani rada Visokoj međunarodnoj školi iz Cazina pravilno i na zakonu utemeljeno, kao i da je Ministarstvo obrazovanja USK potpuno i pravilno utvrdilo činjenično stanje i pravilno primijenilo materijalno pravo, te je predložilo da se tužba Visoke međunarodne škole odbije kao neosnovana.

Kantonalni sud u Bihaću prihvatio je tužbu kao osnovanu te ocjenom sadržaja navoda iz tužbe Visoke međunarodne škole iz Cazina, osporenog Rješenja Ministarstva obrazovanja USK, Kantonalni sud u Bihaću je zaključio da je opravdan zahtjev Visoke međunarodne škole koji je sadržan u njhovoj tužbi, jer je Ministarstvo obrazovanja USK pogrešno primijenilo odredbe Zakon o visokom obrazovanju USK-a (“SI. glasnik USK-a”,br. 24/17) te odredbe Zakona o upravnom postupku F BiH („Sl. novine F BiH”, br. 2/98, 48/99). Isto tako je Kantonalni sud u Bihaću, iz stanja spisa proizilazi, da je dana 30.06.2017. godine Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a svojim rješenjem br.10-3812507-16/17 od 30.06.2017. godine utvrdilo da Visoka međunarodna škola, Cazin, ispunjava uvjete za razne studijske programe.

Kantonalni sud u Bihaću prihvatio je osnovani navod Visoke međunarodne škole iz Cazina kojim ukazuje da je Ministarstvo obrazovanja u svom postupanju povrijedilo pravila postupanja a samim tim pogrešno i primijenilo odredbe materijalnog propisa. Nadalje, Kantonalni sud u Bihaću nalazi da je Ministarstvo obrozavanja USK u svom postupanju povrijedilo pravila postupka propisana članom 27. Zakonom o visokom obrazovanju USK-a, te odredbe Zakona o upravnom postupku F BiH. Naime, članom 27. Zakona o visokom obrazovanju USK-a stavom 1) je propisano da ministarstvo najmanje jedanput u četiri godine vrši postupak provjere akreditacije visokoškolske ustanove odnosno studijskog programa. Nadalje, Kantonalni sud u Bihaću je utvrdio da je Ministarstvo obrazovanja USK povrijedlio odredbe Zakona o upravnom postupku F BiH jer nije pozvalo pravnog subjekta Visoka međunarodna škola i pružila im mogućnost da svojim učešćem u postupku zaštiti svoja prava i pravne interese, već je Ministarstvo obrazovanja subjektivno zaključilo da to nije potrebno te utvrdilo činjenično stanje i bez dokaza.

Kantonalni sud u Bihaću nalazi da je osnovan navod Visoke međunarodne škole iz Cazina vezano za bankovnu garanciju i osporio dio Rješenja o zabrani rada jer Ministarstvo obrazovanja USK nije obrazložilo zakonskU odredbu vezano za bankovnu garanciju u slučaju prestanka rada visokoškolske ustanove i to svake akademske godine. Na koncu je Kantonalni sud utvrdio da je tužba Visoke međunarodne škole iz Cazina osnovana i da Ministarstvo obrozvanja UsK u ovoj upravnoj stvari nije vodilo računa o pravilima postupka u smislu odredba člana Zakona o upravnom postupku F BiH u vezi sa odredbama Zakona o visokoškolskom obrazovanju USK-a, te je Kantonalni sud u Bihaću poništio rješenje o zabrani rada Visoke međunarodne škole iz Cazina.

Kantonalni sud u Bihaću u presudi navodi da u ponovnom postupku Ministarstvo obrazovanja USK provede postupak u kojem će uz poštivanje odredaba Zakona o visokom obrazovanju USK-a i Zakona o upravnom postupku F BiH omogućiti Visokoj međunarodnoj školi iz Cazina zaštitu prava i pravnih interesa, nakon čega će uvažavajući sugestije Kantonalnog suda u Bihaću, donijeti pravilnu i na zakonu zasnovanu odluku odnosno odlučiti da li postoje uslovi da se Visokoj međunarodnoj školi iz Cazina odredi zabrana rada za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja.

KLIKNI I PODIJELI ČLANAK NA:


Facebook Viber WhatsApp


Facebook


Izvor i autor članka: NIP bisce.ba / V.D.


NAPOMENA:


Datum objave članka: 22/02/2021


Vrijeme objave članka: 15:10


error: Upozorenje: Sadržaj je zaštićen !!